Kultūrvēstures vietas

Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs

Šaurās pilsētas ieliņas, 19. gs. koka un ķieģeļu vienstāvu un divstāvu būvētie nami ar slēgtajiem pagalmiem vairāku gadsimtu laikā ir bijusi neatņemama pilskalna pakājes ainavas daļa. Pilsētbūvniecības paraugs, kas atrodas …

Ludzas viduslaiku pilsdrupas

1399. gadā vācu krustneši pilskalnā starp Lielo un Mazo Ludzas ezeru Livonijas ordeņa austrumu robežu aizsardzībai uzcēla varenu pili – trīsstāvīgu mūra celtni ar 6 torņiem, 3 vārtiem un 2 …

Ludzas Novadpētniecības muzejs

Muzejs ierīkots Napoleona kara varoņa, ģenerāļa Kuļņeva mājā. Muzeja vēstures ekspozīcija plaši atspoguļo novada vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Dabas ekspozīcijā Jūs varat iegūt informāciju par putniem un dzīvniekiem, …

Ludzas Lielā sinagoga

Ludzas Lielā Sinagoga – vecākā koka sinagoga Baltijā, celta rabīna V. Altšulera laikā 1800. gadā kā koka māja, apšūta ar sarkaniem ķieģeļiem. Tā ir viena no kādreiz pastāvējušiem 7 pilsētas …

Kārsavas kultūrvēstures centrs “Līču mājas”

Kārsavas pilsētā ir tapis jauns tūrisma objekts. Kultūrvēstures centrā “Līču mājas” ir apskatāma pastāvīgā ekspozīcija, kas izved apmeklētāju cauri svarīgākajiem pieturpunktiem Kārsavas un tās apkārtnes liktenī. Arheoloģija, muižu attīstība, dzelzceļa …

Ludzas Odukalna kapulauks

7.-12. gs. sena latgaļu apbedīšanas vieta, kas daudzus gadus bijis izcilu zinātnieku izpētes objekts un kura arheoloģiskajos izrakumos atrastās vērtīgās latgaliešu senlietas papildinājušas Latvijas vēstures muzeja, Ermitāžas Sanktpēterburgā, Nacionālā Helsinku …

Kārsavas dzelzceļa stacija un Bozovas ciems

1860.gadā būvējot Krievijas impērijai stratēģiski nozīmīgo Sanktpēterburgas- Varšavas dzelzceļa maģistrāli, tika ierīkota Kārsavas dzelzceļa stacija. Tai apkārt izauga ciems, kurā līdz mūsdienām ir saglabājušās atsevišķas ēkas, kas nav sastopams citviet …

Malnavas muiža un parks

Malnavas muiža ir klasicisma stilā celts ēku komplekss, ko ieskauj viens no lielākajiem muižas parkiem Latvijā. Muižas telpās no 1921. gada mājo Malnavas koledža.

Malnavas koledžas muzejs

Malnavas koledžas muzejā ir apkopota informācija par Malnavas koledžas vēsturi, tās absolventiem, tradīcijām un pasniedzējiem. Kā arī informācija par Malnavas pagasta vēsturi.

Salnavas muiža un parks

Salnavas muižas ēku komplekss veidots klasicisma stilam raksturīgās būvfirmās. Kungu mājas iekštelpās ir saglabājušies daži interjera objekti. Apkārt kompleksam ir iekopts parks ar dīķi un pastaigu tiltiņiem.

Ruskulovas muižas vējdzirnavu drupas

Ruskulovas muižas ēkas ir laika gaitā nopostītas. Līdz mūsdienām ir saglabājušās muižas vējdzirnavu drupas un simtgadīgu lapegļu aleja, kas tika stādīta muižas laikā. 

Eversmuiža

Vienīgā cietokšņa tipa muiža Latvijas austrumos. Atrodas Ciblas centrā. Eversmuižas centrālā dominante ir 1680. klasicisma stilā celtā kungu māja (vēlākos laikos – pārbūvēta), kalpu māja, vārtu ēka un saimniecības ēkas, …

12