Pierobežas josla

Pierobežas joslas režīms, terminētās caurlaides saņemšanas nosacījumi

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem gar ārējo Latvijas Republikas sauszemes robežu ir noteikta ne vairāk kā 2 kilometri plata pierobežas josla. Personām no 15 gadu vecuma, uzturoties pierobežas joslā (gar Latvijas …