Pierobežas joslas režīms, terminētās caurlaides saņemšanas nosacījumi

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem gar ārējo Latvijas Republikas sauszemes robežu ir noteikta ne vairāk kā 2 kilometri plata pierobežas josla.

Personām no 15 gadu vecuma, uzturoties pierobežas joslā (gar Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu), ir nepieciešama Valsts robežsardzes izsniegta speciālā caurlaide. Atrodoties pierobežas joslā, caurlaide būs jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).

Tiek izsniegtas pastāvīgās un terminētās speciālās caurlaides.

Speciālo caurlaidi var pieprasīt un saņemt, izmantot e-pakalpojumu vienotajā pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai arī ar iesniegumu  griezties jebkurā Valsts robežsardzes struktūrvienībā.

Neskaidrību gadījumā  par pierobežas joslas speciālo caurlaižu pieteikšanas un saņemšanas kārtību var zvanīt uz diennakts informatīvo tālruni 67075616.

Valsts robežsardze vērš uzmanību, ka pamatojoties uz Latvijas Republikas valsts robežas likuma 18. panta piektās daļas pirmo un otro punktu Valsts robežsardzei ir tiesības atteikt speciālo caurlaidi, ja attiecīgajā pierobežas joslā ir noteikta pastiprināta robežkontrole. Līdz 2024. gada 12. septembrim pierobežas joslā un uz Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas ir noteikts pastiprināts robežapsardzības sistēmas režīms.

Pamatojoties uz augstāk minēto VRS sniegto informāciju,  speciālās caurlaides netiks izsniegtas tūrisma mērķiem paredzot apmeklēt tūrisma objektus Pasienes pagasta teritorijā: “Austras koks”, “Grebļa kalns”.  Ceļa P52 posms Pasiene- Landskorona ir noteikts par valsts nozīmes autoceļu, pārvietojoties šajā ceļa posmā speciālā caurlaide NAV nepieciešama.

Plašāka informācija atrodama Iekšlietu ministrijas mājaslapā  un Valsts robežsardzes mājaslapā.