Novada vēstures mantu krātuve Līdumniekos

Savdabīga II Pasaules kara un padomju laika liecību kolekcija, ko papildina aizrautīgs stāstījums. Ekspozīcija atklāta 2004.g. un joprojām tiek papildināta.

Agrāk tautā lietots Līdumnieku stūra (Ciblas pagasta Z stūra) nosaukums Ponizove. Eversmuižas iedzīvotāji visus aizpūriešus, sākot ar Hmeļņeckiem, sauca par ponizoviešiem.

Kontakti

Līdumnieki, Ludzas novads
Pēc pieteikuma

Atrašanās vieta

.