Pildas ezers ar salām

Adrese

Isnaudas un Ņukšu pagasti, Ludzas novads

Kontakti

Valsts aizsardzībā esošais ezers, lielākais no savienoto ezeru grupas, bagāts zivīm un dažādām ūdensputnu sugām, īpatnējiem un aizsargājamiem augiem. Austrumu krastā – sens pilskalns. Pēc pieteikuma.