Pildas ezers ar salām

Valsts aizsardzībā esošais ezers, lielākais no savienoto ezeru grupas, bagāts ar zivīm un dažādām ūdensputnu sugām, īpatnējiem un aizsargājamiem augiem. Austrumu krastā – sens pilskalns.

Kontakti

Pildas ezers, Ņukšu pagasts, Ludzas novads

Atrašanās vieta

.