Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu baznīca

Adrese

Baznīckalnā, Baznīcas iela 52, Ludza, Ludzas novads

Kontakti

Mājas lapa

Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu baznīca

Lai stiprinātu katoļticību, poļi 1687. gadā Livonijas ordeņa priekšpilī uzcēla pirmo katoļu baznīcu. 1738. gadā nodegušās baznīcas vietā kanoniķis Abrickis uzcēla lielāko un skaistāko koka baznīcu tā laika Latvijā – ar 2 torņiem, 5 altāriem, bagātīgu liturģisko inventāru. 1938. gada 11. jūnijā tā nodega lielajā Ludzas ugunsgrēkā, un tikai 1995. gadā ticīgajiem durvis vēra atjaunotā baltā baznīca, kuras atjaunošanas darbos pielika roku daudzi ludzānieši. Ir vērts apskatīt dievnama populārā sakrālās mākslas meistara  J.Bārdas gleznotās Krusta ceļu gleznas un vērtīgās senlaicīgās koka skulptūras, centrālo altārgleznu, jauno, talantīgo novadnieku mākslinieku darbus – Andra Misāna sānu altāru gleznas un Andra Prikuļa veidoto altāri.