Ludzas Novadpētniecības muzejs

Ludzas Novadpētniecības muzejs organizētām pieaugušo un bērnu grupām pēc iepriekšēja pieteikuma piedāvā ekskursijas Ludzas pilsētā un pa muzeju un tā teritoriju, kā arī dāžādas muzejpedagoģiskās programmas:

“Meža putni”

Programmas laikā skolēni iepazīstas ar Latvijas meža putniem un to dzīvesveidu..

„Dzīvnieku valstī”

Dod priekšstatu par Latvijas savvaļas dzīvniekiem un to dzīvesveidu, kā arī attīsta bērnu komunikatīvās spējas (darboties grupās, izteikt savu viedokli, uzklausīt citus).

Gadskārtu svētku programmas

Ludzas Novadpētniecības muzejs sākumskolas audzēkņiem piedāvā latviešu gadskārtu svētku programmas “Meteņi Latgales sētā”, “Lieldienas Latgales sētā”, “Miķeļdiena Ludzas muzejā” un “Mārtiņdiena Latgales sētā”. Programmām var pieteikties nedēļu pirms minētu gadskārtu svētkiem.

“Latvijas putnu sugu daudzveidība”

Programma sniedz dalībniekiem ziņas par Latvijas putniem, to dzīvesveidu un barību. Skolēni darbojas grupās un izpilda dažādus interaktīvos uzdevumus. Šo uzdevumu mērķis ir attīstīt skolēnu iemaņas (lasītprasmi), kā arī loģisko domāšanu un spēju strādāt komandā. Vielas uztveršanu atvieglo audio ieraksti.

“Viduslaiki Ludzas novadā”

Programma paredzēta pamatskolas vecāko klašu un vidusskolas klašu audzēkņiem. Programmas norises vieta – Viduslaiku ekspozīcijas telpa, kurā izvietotie muzeja krājuma priekšmeti ir labs uzskates materiāls minētās tēmas iepazīšanai. Programmas mērķis –  dot priekšstatu par cilvēku dzīvesveidu un nodarbošanos viduslaikos, kā arī veidot skolēniem izpratni par viduslaiku notikumiem Ludzā no 13. gs. – 16. gs.

Kontakti

Kuļņeva iela 2, Ludza

Atrašanās vieta

.