Ludzas Odukalna kapulauks

Adrese

Odu iela 9, Ludza, Ludzas novads

Kontakti

7.-12. gs. sena latgaļu apbedīšanas vieta, kas daudzus gadus bijis izcilu zinātnieku izpētes objekts un kura arheoloģiskajos izrakumos atrastās vērtīgās latgaliešu senlietas papildinājušas Latvijas vēstures muzeja, Ermitāžas Sanktpēterburgā, Nacionālā Helsinku muzeja u.c. muzeju krātuvju kolekcijas. Tās liecina par Ludzas ezeru krastos izaugušo seno latgaļu pilsētu – rosīgu un bagātu, tajā laikā sociāli- ekonomiskajā ziņā augsti attīstītu. Pēc pieteikuma.