ENI-LLB-2-283 “CraftWays”

2020. gada 09. jūlijā sākās projekta “CraftWays” (Nr. ENI-LLB-2-283) īstenošana. Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.

Projekta galvenā ideja ir nodot tradicionālās prasmes un arodus jaunākajām paaudzēm un šī mērķa sasniegšanai piesaistīt jaunus amatniekus vietējo arodu pētīšanā un praktizēšanā. Ja jums ir vēlme sasniegt augstākus mērķus, vislabāk ir strādāt komandā, tāpēc arī šajā projektā iesaistījās profesionāļi, lai kopīgi īstenot ideju – J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagogi, Moletu Mākslas skolas pedagogi, kā arī citi speciālisti, kas ir iesaistīti partnerreģionu tradicionālo arodu popularizēšanā.

Projekta mērķis: veicināt, saglabāt un popularizēt nemateriālo vēsturisko un kultūras mantojumu – tradicionālos arodus un prasmes.

Īstenošanas termiņš: 09.07.2020. – 08.04.2023.

Projekta budžets: 303 404.00 EUR, t.sk. ES finansējums: 273 063.60 EUR.

Galvenās projekta aktivitātes Ludzā un Moletos:

 • kopīgais seminārs Ludzā (LV) “Baltu un slāvu kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgās un atšķirīgas pazīmes”
 • kopīgais seminārs Moletu pilsētā (LT) “Dzīves koks Baltijas kultūrā”
 • jaunu amatnieku apmācības J.Soikāna Ludzas mākslas skolā (kokapstrādes jomā); amatnieki pētīs krucifiksus Latgalē
 • jaunu amatnieku apmācības Moletu Mākslas skolā (aušana, keramika un kokapstrāde)
 • tiks izveidots 1 video ieraksts par vietējiem arodiem un tradīcijām
 • tiks izveidots kanāls YouTube, kurā tiks publicēti meistarklašu ieraksti
 • tiks izremontēts kokapstrādes kabinets J.Soikāna Ludza mākslas skolā
 • partneri iegādāsies jaunu aprīkojumu, mēbeles, tehniku, iekārtas, instrumentus.

Jau pabeigtās aktivitātes Ludzā:

 • izremontēts kokapstrādes kabinets J.Soikāna Ludza mākslas skolā;
 • J.Soikāna Ludza mākslas skolas kokapstrādes kabinets tika aprīkots ar jaunām mēbelēm, darbgaldiem, iekārtām un instrumentiem;
 • izveidots projekta kanāls YouTube;
 • organizēts kopīgs seminārs “Baltu un slāvu kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgās un atšķirīgas pazīmes”, kas notika tiešsaistes formātā;
 • organizēts kopīgais seminārs “Dzīves koks Baltijas kultūrā”, kas notika tiešsaistes formātā;
 • organizētas Ludzas un Moletu jauno amatnieku darbnīcas Ludzā un Moletos.

Projekta “CraftWays” semināra “Baltu un slāvu kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgās un atšķirīgas pazīmes” ieraksti.

1. daļa (Dr. habil.philol. Janīna Kursīte-Pakule – “Ornaments koka arhitektūrā”) https://youtu.be/6Wlcu033yfQ
2. daļa (Dr.hist.eccl. Andris Priede – “Sādžu un ceļmalu krusti Latgalē”) https://youtu.be/fXdOvK-P1-8
3. daļa (Odeta Stripiniene, Šauļu muzeja “Aušra” direktores vietniece-galvenā fondu glabātāja “Antanas Rimavičus – mācītājs un mākslinieks” un Alę Počiulpaitė, “Krucifiksu darināšanas tradīcijas Lietuvā”) https://youtu.be/BdKr4RX67RY
4. daļa (Anete Ulmane, Māju dekoratīvie kokgriezumi Latgalē 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā un Anita Meinerte, “Latvijas Nacionālā vēstures muzeja sakrālās mākslas kolekcija”) https://youtu.be/gklrKAfOQSc

Semināra “Baltu un slāvu kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgās un atšķirīgas pazīmes” “grāmata” Ornaments koka arhitektūrā Baltkrievijā, Lietuvā un Latvijā un prezentācija.

Video projekta YouTube kanālā par darbnīcām: https://www.youtube.com/watch?v=qNXlC263Zn0

Master-class by priest, wood carver Vitalijs Filipenoks: https://www.youtube.com/watch?v=depl4BV-J-Q

 

Lekciju prezentācijas:

Sādžu un ceļmalu krusti Latgalē. Dr.hist.eccl. Andris Priede

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece krājuma darbā. Anita Meinarte

Koks – ikdienā un svētkos. Rihards Vidzickis

Ornament of wooden buildings in Byelorussia, Lithuania, Latvia.  Dr. Habil. Philol. Prof. Janīna Kursīte

Koks – no tradīcijas līdz dizainam. Māris Šaršūns

Gaistošā staciju apbūve. Andris Uškāns

 

Publikācijas par projektu:

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “CraftWays – arodu ceļš” (10.08.2020.);

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Jauns aprīkojums J.Soikāna Ludzas mākslas skolai CraftWays projekta ietvaros” (28.06.2021.);

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Tiek remontēts J.Soikāna Ludzas mākslas skolas kokapstrādes kabinets” (01.07.2021.);

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Vēl viens solis uz priekšu: Mākslas skolā ir izremontēts kokapstrādes kabinets” (10.12.2021.);

Latgales reģionālās televīzijas sižets par projektu “J.Soikāna Ludzas mākslas skolā labiekārtots kokapstrādes kabinets” (17.12.2021.).

 

Šo publikāciju finansē Eiropas Savienība. Par šīs informācijas saturu pilnībā ir atbildīga Ludzas novada pašvaldība, un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Kontakti