Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)

Ludzas novada VPVKAC mērķis ir sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e – pakalpojumu lietošanu.

Ludzas pilsētā – Raiņa iela 16, Ludza
Kārsavas pilsētā – Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads

Ludzas pilsētā VPVKAC darba laiks:
Pirmdien 8:00 – 17:00
Otrdien 8:00 – 17:00
Trešdien 8:00 – 17:00
Ceturtdien 8:00 – 17:00
Piektdien 8:00 – 17:00
Pašvaldības kases darba laiks:
Pirmdien 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00
Otrdien 8.00 – 12.00/ 13.00 – 17.00
Trešdien8.00 – 12.00/ 13.00 – 17.00
Ceturtdien 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00
Piektdien 8.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00

 

 Ludzas novada VPVKAC sniedz šādus pakalpojumus:

 • konsultē un sniedz atbalstu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu pieteikšanā;
 • konsultē par oficiālās elektroniskās adreses izveidi un lietošanu, eID viedkaršu lasītāju lietošanu, darbā ar datoru, e-parakstu.
 • nodrošina publiski pieejamu datoru ar pieslēgumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālam;
 • vispārīgu informāciju un konsultācijas par Ludzas novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu, amatpersonu un Ludzas novada domes deputātu pieņemšanas laiku un vietu;
 • Ludzas novada pašvaldībai un domei adresētu iesniegumu pieņemšanu;
 • mutvārdu iesniegumu noformēšanu rakstveidā;
 • informāciju par Ludzas novada pašvaldības pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem.

Valsts ieņēmumu dienests

VID speciālisti klātienē klientus pieņem:

Pirmdien  8:00 – 12:00 / 12:30-18:00

Ceturtdien  8:00 – 12:00 / 12:30-17:00

Ārpus VID klientu pieņemšanas darba laika Ludzas novada VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par šādiem VID pakalpojumiem:

 1. Iesniegumu pieņemšana par:

1.1. Algas nodokļa grāmatiņu (ANG);

1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;

1.3. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai;

 1. Gada ienākumu deklarāciju (GID) pieņemšana;
 2. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā

Valsts zemes dienests (VZD)

VZD Ludzas klientu apkalpošanas centra speciālisti klātienē klientus pieņem:

Pirmdien 9:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00.

VZD klientu apkalpošanu klātienē veic tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Lai vienotos par VZD Ludzas klientu apkalpošanas centra apmeklējuma laiku, VZD aicina zvanīt – tel. 646284886462848764628802.

Ārpus VZD klientu pieņemšanas darba laika Ludzas novada VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv izvietotajiem VZD e-pakalpojumiem un atbalstu e-pakalpojumu sniegšanā.


Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) 

Ludzas novada VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju šādiem Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pieejamiem pakalpojumiem:

 1. Informācija par BIS publiskās sistēmas sadaļu “E-pakalpojumi”.
 2. Informācija par BIS publiskās sistēmas lietotāja darba vietu.
 3. Palīdzība BIS e-pakalpojuma “Pilnvarošanas risinājums publiskās sistēmas lietotājiem” izmantošanā.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) 

Ludzas novada VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par šādiem  SIVA e-pakalpojumiem:

 1. Profesionālās piemērotības noteikšana.
 2. Profesionālā rehabilitācija.
 3. Transportlīdzekļa pielāgošana.

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)

Ludzas novada VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par šādiem   VDEĀVK e-pakalpojumiem:

 1. Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu.
 2. Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai
 3. Mani dati VDEĀVK.
 4. Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana.

UZMANĪBU – SVARĪGI!

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte!

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti!

Atrašanās vieta

.