Gaismas dārzs Ludzai

Gaismas dārzs kā vides objekts un dabas enerģijas spēks.

Gaismas dārzs tika veidots Saules (ausekļa) formā, ierīkotas 8 alejas, kas simbolizē saules ritumu -astoņas gadskārtas. Četras centrālās alejas apzīmē projekta sadarbības novadus: Ciblas alejā iestādīti oši, Zilupes alejā -kļavas, savukārt Kārsavas aleju simboliski pārstāvēs bērzi, bet Ludzas aleju rotā papeles. Koki ir Latvijas lielākā dabas bagātība jau kopš senseniem laikiem. Kokiem ir īpašs enerģētiskais spēks, senie latvieši ticēja, ka no dabas var smelt tās spēku. Mūsu senčiem bija sava, dziļa dabas izpratne, dziļa garu un simbolu daba. Ikviena ūdens pilīte, ikviens augs vai koks bija, nests ar gudru ziņu, ar savu svētību, ar savu misiju.

Senlatviešu rakstu zīmes arī ir mūsu senču mantojums, tā ir pati senākā un lakoniskākā informācijas un izteiksmes forma, tāpēc katras alejas noslēgumā uzstādīta metālākalta latvju rakstu zīme. Katra zīme simboliski apzīmē noteiktu gadskārtu-Jumis iezīmē Rudens saulgriežus, jo tas ir auglības un pārticības simbols, kas saskan ar Kārsavas simbolu–četrām āboliņa lapām. Akas zīme simbolizē Ziemas saulgriežus, tā ir arī ūdens simbols. Zīmīgi, ka arī Ciblas novada logo pamatā ir simbolisks ezera apveids ar atspīdumu.Zilupe ir vistālāk uz austrumiem esošā Latvijas pilsēta, Austras jeb lecošās Saules zīme simbolizē tiecību uz augšējo, uz debesu pasauli, tā saistīta ar nemainīgo Saules ritumu, apzīmējot Pavasara saulgriežus. Savukārt Ludzu raksturo Saules zīme, vārds Ludza ir radies no vārda Ļucin, tulkojumā no latīņu vārda „lucis” –gaisma. Arī Ludzas pilsētas sauklis ir „Sagaidi saullēktu Ludzā!”, tāpēc Ludza simbolizē vasaras saulgriežus un Saules zīme-dzīvības spēku.

Gaismas dārzs veidots kā vides objekts, bet ar īpašu enerģētiku-dabas spēku, kas mudina cilvēkus dzīvot saskaņā ar dabas likumiem.

Darbi pie Gaismas dārza labiekārtošanas joprojām turpinās.

Kontakti

Krāslavas iela 4, Ludza

Atrašanās vieta

.