Zilupes Kristus krusta pacelšanas pareizticīgo baznīca

Zilupes pareizticīgo draudzes aizsākumi saistās ar 1866. gadu, kad pēc Vitebskas gubernatora rīkojuma Brigu katoļu dievnamu slēdza, pārveidojot to par pareizticīgo baznīcu. Līdz tam dievkalpojumi notika Novoslobodskas pareizticīgo dievnamā. Kad 1920. gadā baznīcu atdeva atpakaļ katoļiem, Zilupē pēc gada uzsāka jauna dievnama celtniecību, vispirms uzbūvējot nelielu pagaidu baznīciņu. Zemi jaunās ēkas celtniecībai dāvināja vietējais iedzīvotājs Timofejs Zaharenko. Jaunās Zilupes Kristus Krusta pacelšanas baznīcas būvi 1935. gadā uzsāka garīdznieks Vladimirs Antipovs, kas nokalpoja šeit līdz pat 1984. gadam. Viņš tika apglabāts dievnama pagalmā.

Ugunsgrēka laikā, 2004.g. maijā, dievnams, kā arī nesen ierīkotā baznīcas bibliotēka pārvērtās pelnos: sadega rituālie apģērbi, kora nošu pieraksti, zvanu tornis, sašķēlās viens no zvaniem. Vietējiem iedzīvotājiem izdevās izglābt vienīgi svētbildes. Četru gadu laikā dievnams faktiski tika uzcelts no jauna un ir kļuvis par vienu no Zilupes vizītkartēm.

Apskate no ārpuses vai pēc pieteikuma.

Kontakti

Brīvības iela 10, Zilupe, Ludzas novads
no 09:00 līdz 13:00

Atrašanās vieta

.