Kārsavas Sirdsskaidrās Eufrosīnijas pareizticīgo baznīca

Kārsavas Sirdsskaidrās Eufrosīnijas pareizticīgo baznīcas draudzi 1911. gadā dibināja latviešu misionārs mācītājs P. Liepiņš un advokāts G. Timjānis. Baznīcas celtniecības komiteja Krievijā vāca nepieciešamos finanšu līdzekļus un pusotra gada laikā izdevās savākt 25 tūkstošus rubļu. Par šiem līdzekļiem 1912. gadā uz atsavinātās Malnavas muižas zemes uzbūvēja mājas mācītājam un psalmotājam. 1917.-1918. gadā Kārsavas draudzes mācītājs A. Vīckops pārveidoja mācītāja māju par baznīcu un iesvētīja to par godu Sv. Polockas Eufrosīnijai.

1985. gadā baznīcu rekonstruēja krievu sakrālās koka arhitektūras tradīciju garā. Darbus veica Pleskavas, Maskavas un Rīgas amatnieki. Tas ir krāšņs, pareizticīgo koka arhitektūras tradīcijās būvēts dievnams.

Baznīcas apskate pēc pieteikuma.

Kontakti

Stacijas iela 36, Kārsava, Ludzas novads

Atrašanās vieta

.