Aizpūres Vissvētākās Jaunavas Marijas – Ticīgo Palīdzības Romas katoļu baznīca

Vienstāvu koka celtne ar vienu torni. Aizpūres draudze dibināta 1929. g., atdalot daļu no Eversmuižas draudzes un pievienojot Latvijā palikušo Slobodnicas draudzes daļu. 1931.g. Ludzas dekāns A.Urbšs un Eversmuižas draudzes prāvests K.Buto izvēlējās baznīcas celšanas vietu, 1933.g. iesvētīja pamatus. Baznīca celta pēc būvtehniķa Škutāna projekta 750  cilvēkiem, darbus veicot pakāpeniski, pabeidzot pilnībā tikai 1971. gadā.

Aizpūres baznīcā atrodas 1890. gada relikvārijs, kas ir valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Apmeklējums no ārpuses.

Kontakti

Aizpūre, Līdumnieku pagasts, Ludzas novads

Atrašanās vieta

.