“Kļavu” mājas

Miltukolna krucifikss, alejā divas dižkļavas. Saimniece Vanda saistoši pastāstīs par savas dzimtas saglabāto mantojumu un seno Miltukolna foļvarku un Čodarānu dzirnavām.

Kontakti

Miltukolni, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads
Pēc pieteikuma

Atrašanās vieta

.