Zilupes senlejas

Zilupes senleja ar tai raksturīgo reljefu, upi un ezeriem ir kā miniatūra Latgales glezna. Tā sākas Zilupes pilsētas pievārtē un stiepjas garām Zaļesjes muižai līdz Dubovikiem. Cauri senlejai plūst Grīvas upe, tajā izvietojušies Zaļesjes un Sovānu ezeri. Senlejā atrodas divi latgaļu pilskalni – Naumku pilskalns jeb Šibeņica un Duboviku pilskalns. Priedēm un bērziem apaugušais Naumku pilskalns bijis mākslīgi nocietināts pilskalns, tā ziemeļgalā redzami grāvji un uzbērumi. Mūsdienās Zilupes senlejā mājvietu radusi Zilupes zirgaudzētava.

Kontakti

Zaļesjes pagasts, Ludzas novads

Atrašanās vieta

.