Velomaršruts nr. 792 “Cibla un apkārtne”

22 km garais marķētais velomaršruts izved cauri Ciblas un Felicianovas ciemiem, gar līkumaino Ludzas upi un Lielā Ludzas ezera krastu līdz senajai Ludzai vecākajā pilskalnā. Ieteicamais sākuma punkts- Ciblas ciems.  Maršruts iet cauri trim ciemiem- Cibla, Felicianova, Lucmuiža, ar vairākiem nozīmīgiem kultūrvēsturiskiem objektiem, kā, piemēram Eversmuiža un Ludzas upes dabas taka, Felicianovas muiža un ūdensdzirnavas. Velomaršruta viens no svarīgākajiem objektiem ir Ķīšu kalns, jeb vieta no kuras ne tikai paveras varens skats uz apkārtni un Lielo Ludzas ezeru ar tā salām, bet tā ir arī vieta, kur meklējami Ludzas pirmsākumi.

Velomaršruta plānu var apskatīt šeit:  Velomaršruts nr. 792

Lejuplādē .gpx

Lejuplādē.pdf