Zilupes un apkārtnes ekskursiju maršrutu piedāvājums

Ja vēlies kādu no zemāk aprakstītajiem maršrutiem veikt vietējā gida pavadībā, piesakies pa tālruni 28656530 (Ilga).

Zilupes apkaimes dižkoku stāsti

Dižkoki ir ne tikai unikāla  dabas vērtība, bet arī dažādu vēsturisko līkloču liecinieki ,un katram no tiem ir savs stāsts (Katrīna l, Katrīna ll, barons Rozens, Konstance Benislavska).
Attālums: 52 km
Pārvietošanās veids: Autotransports

Dabas simfonija zirgu ratos

t.+371 26153860

Maršruts vijas starp gleznainiem Latgales pakalniem, K.Ulmaņa liepu aleju  un vēstī par lauksaimnieku aktivitātēm mūsu novadā dažādos laika posmos. Izbraukumā zirgu ratos  vienlaicīgi var doties līdz 16 cilvēkiem.
Attālums: 5 km
Pārvietošanās veids: Zirgu rati

Sauso smiltāju zālāju taka

Sauso smiltāju zālāji ir ES nozīmes biotops, kas ir ļoti rets, tanī skaitā, arī Latvijā. Lauka ekskursijas laikā redzēt, kā ziedus raisa zaļziedu orhidejas vai savvaļas ņeļķu pļava, vērot rosību pazemes “pilsētā” un veidot tiltu pāri skudru “autobānim”. Pajūsmot par neparastām mutācijās vai pat ieraudzīt augus, kuri sevī uzkrāj zelta rezerves. Lietus periodā jauka sēņošanas vieta arī maziem bērniem.
Maršruts pieejams maijā, jūnijā, jūlijā.
Attālums: 0.5 km
Pārvietošanās veids: kājām

Zilupes senlejas stāsti

Zilupes senleja ir Latgales miniatūra ar tai raksturīgo reljefu, upi, ezeriem, kultūrvēsturisko mantojumu. Kādreiz  tajā slējās divi latgaļu pilskalni, šobrīd mājvietu radusi Zilupes zirgaudzētava.
Attālums: 5 km
Pārvietošanās veids: kājām, autotransports

Pasienes suņu stāsti laika griežos

Suņu stāsti sākas ar Dominikāņu mūku laikiem Pasienes baznīcā. Pa ceļam iespējams uzklausīt mednieku, robežapsardzes vai šķirnes suņu īpašnieku stāstus. Nobeigumā piedāvājam pašiem no māla izgatavot svilpavnieku suņa veidolā.
Attālums: 18 km
Pārvietošanās veids: autotransports

Papildus: pasta izdevumi

Dzimtās vietas sauc! Pa slavenu novadnieku dzimtajām vietām

1.Pa Martas Skavronska (Katrīnas I) bērnības takām

Ceļojums vedīs pa Martas bērnības dienu takām, vēstot par mirkļiem, pirms viņa kļuva par Katrīnu I. Starp citu, iespējams, pateicoties tieši lāčiem, Marta kļuva par Viņas Augstību Krievijas ķeizarieni.
Attālums: 24 km
Pārvietošanās veids: autotransports

2. Pirmā Latgales dzejniece Konstance Benislavska

Leģendārās personības Konstances Benislavskas dzimta bija dziļi iesakņojusies mūsu novadā. Ceļojuma laikā mēģināsim izsekot viņas likteņa teju neticamajiem pavērsieniem.
Attālums: aptuveni 60 km
Pārvietošanās veids: autotransports

Saules zīmes Zilupes apkaimē

Austras koks, Sopatņi, Pasienes baznīca, Zilupe. Vai zinājāt, ka Zilupē saule lec par 31 minūti agrāk nekā Ventspilī?
Nepieciešama pase un caurlaide!
Attālums: 65 km
Pārvietošanās veids: autotransports

Interaktīva orientēšanās spēle „Iepazīsti Zilupi!”

Pildot dažādus āķīgus uzdevumus, jūs ne tikai iepazīsiet Zilupi, bet arī atklāsiet savu tuvāko slēptākos talantus un izcilākās rakstura īpašības. Pamēģiniet! Nenožēlosiet! Īpaši kolektīviem piemērots maršruts.
Attālums: 1.2 km
Pārvietošanās veids: kājām

Dominikāņu pedagoģijas aspekti Pasienes katoļu baznīcas griestu emblemātisko gleznojumu ciklā

Baznīcas griestu emblemātiskais vēstījums veido aizraujošu ikonoloģisku sižetu virkni, kas ietērpta īpaši koptā un konfesionāli iekrāsotā frazeoloģijā.
Vēlams sagatavot ziedojumu Dievnamam.
Pārvietošanās veids: kājām

Pa Dominikāņu ordeņa mūku pēdām

Savelinku kapliča, Sļadzevas muižas kapela, Terehovas kapliča, Pasienes baznīca.
Nepieciešama pase un caurlaide!
Vēlams sagatavot ziedojumu Dievnamiem.
Attālums: 17 km
Pārvietošanās veids: autotransports

II Pasaules kara notikumu atceres vietas

Draudzības kurgāns, II Pasaules karā kritušo karavīru Brāļu kapi, Sinagogas piemiņas vieta, Zabalocki.
Nepieciešama pase un caurlaide!
Attālums: 45 km
Pārvietošanās veids: autotransports

Ebreju ceļi Zilupes novadā

Sinagogas piemiņas vieta, Piemineklis II Pasaules karā kritušajiem ebrejiem, Ebreju kapi, Zabalocki.
Attālums: 5 km
Pārvietošanās veids: autotransports

Pa Pasienes pagasta represēto garīdznieku (1917.-1990 g.) dzimtajām vietām

Laikā no 1917.-1990 g. tika represēti daudzi latviešu garīdznieki. Viņu vidū arī Viktors Terenkevičs, Antonijs (Antons) Lapatenoks, Stanislavs Petuško, Jānis Biksis.
Attālums: 18 km
Pārvietošanās veids: autotransports

Zilupe – tolerances pilsēta

Zilupes dzelzceļa stacija, II Pasaules karā kritušo karavīru Brāļu kapi, Sinagogas piemiņas vieta, Pareizticīgo baznīca, Savelinku kapliča, Luterāņu baznīcas piemiņas vieta, Baptistu lūgšanu nams.
Zilupē ir saglabāti visi pieminekļi, kuri jebkad pilsētā ir uzstādīti.
Attālums: 3 km
Pārvietošanās veids: autotransports vai kājām

Laipu ceļi Zilupē

Zilupes tilts pie HES, Zabalocki. Kara un miera sarunas Zilupē
Attālums: 3.5 km
Pārvietošanās veids: autotransports

Pa Brīvības cīņu piemiņas vietām

Maršruts sastādīts pa Hugo Helmaņa, Latvijas armijas virsnieka, Lāčplēša ordeņa kavaliera, vadītām izlūkgājienu vietām Zilupes apkaimē Latvijas Brīvības cīņu laikā. Vēlams ērti apavi, galvassega, pretinsektu līdzeklis.
Nepieciešama pase un caurlaide!
Attālums: 5 km
Pārvietošanās veids: autotransports vai kājām

Latvijas robežapsardze Zilupes apkaimē 1920.-1941.g.

Aizraujošs ceļojums laikā pie latviešu tautas patriotisma avotiem. Iespēja apmeklēt bijušos robežapsardzes kordonus Zilupes apkaimē. Stāsts par tēvzemes mīlestību un uzticību dotajam zvērestam.
Nepieciešama pase un caurlaide!
Attālums: Līdz 60 km
Pārvietošanās veids: autotransports

Kontakti

“Bites”, Savelinki, Zaļesjes pagasts, Ludzas novads
Pēc pieteikuma

Atrašanās vieta

.