Kļešņiku purva taka

Ludzas novada Līdumnieku pagastā esošais Kļešņiku purvs ietilpst īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – dabas liegumā “Kļešņiku purvs”, kas izveidots izcilas nozīmes austrumu tipa augstā purva ar pundurbērzu aizsardzībai. Teritorijā sastopami aizsargājami biotopi – Purvaini meži un Distrofi ezeri – Piteļa ezers. Vietām sastopams plašs atklāts purvs, kas īpaši piemērots ligzdojošiem bridējputniem. Teritorijā konstatēta liela ligzdojošo putnu daudzveidība.

 

Ieteicamais sākuma punkts (GPS)- 56.590420, 28.019662

Garums- nepilni 3 km

Marķējums- nav

Veids- apļveida

Grūtības pakāpe (takas segums / šķēršļi)- vidēja līdz izaicinoša

Ludza- 20 km

 

Svarīgi! 

Mazām grupām (līdz 10 personām) piemēroti pārgājieni, tikai zinoša dabas gida pavadībā un ievērojot noteiktos ierobežojumus! 

Tālrunis pārgājiena pieteikšanai: +371 27403647 (Renāte Kaupuža)

Nav veicama pārvietošanās putnu ligzdošanas periodā, kas noteikts no 1. marta līdz 31. jūlijam!

Purva teritorija atrodas gar Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežuapmeklētājiem līdzi jābūt Valsts robežsardzes izdotai pierobežas joslas speciālajai caurlaidei un pasei.

Kontakti

Pēc pieteikuma

Atrašanās vieta

.