Spēle “Latvijas velo vasara 2018” klāt!

Aicinām pavadīt vasaru aktīvi, apceļojot Latviju ar velo. Šo spēli var apvienot ar vairākām citām, kas Latvijā šogad nav mazums (piemēram, apceļot pilis, tās ietvertas arī mūsu kontrolpunktu papilduzdevumos), tāpat var arī apbraukt apkārt Latvijai un uzreiz iegūt 1000 punktus… Viss ir tavā ziņā, cik ļoti gribi ripināt, cik daudz apskatīt, cik daudz izbaudīt…

Arī Latvijas velovasaras 2018 kontrolpunktu karte ir gatava, varam sākt! Katram kontrolpunktam katrā novadā ir papilduzdevumi, kas ietver gan izziņas momentus par konkrēto vietu, gan apzina mājražotājus un kārumus katrā novadā. Tāpat ir uzdevumi, kas atsauc atmiņā plašo dzelzceļu tīklojumu pa Latvijas teritoriju. Atļauj nojaust, cik sāpīgs bijis laiks, kad cilvēki tika mocīti, spīdzināti, izsūtīti – piemiņas vietu apzināšana. Jā, arī māksla-mūziķi, dzejnieki, gleznotāji-visādi radoši cilvēki bijuši un ir starp mums. Parādīsim to visi kopā Latvijas simtgadē!

Vairāk informācijas – Facebook: @velovasara