Projekts un māksla – kā tie var būt saistīti

Mūsdienās vārds ‘projekts’ rakstos vai preses relīzēs, iespējams, interesē tikai un vienīgi projektu vadītājus, kas vēlas smelties idejas jauniem projektiem. Citiem cilvēkiem tas saistās ar kaut ko garlaicīgu, vienmulīgu. Toties vārds ‘māksla’ izraisa pavisam citas domas, t.i., par gleznām, skulptūrām, slaveniem māksliniekiem, dziedātājiem un rakstniekiem. Kā Ludzas novada pašvaldība un Moletu mākslas skola no Lietuvas sasaistīja šos divus vārdus? Ļoti vienkārši – tika radīts projekts seno arodu saglabāšanai Latgalē un Dienvidaustrumu Lietuvā. Projekta īsais nosaukums ir CraftWays, un tie, kas pārzin angļu valodu, varēs atšifrēt, ka tas tulkojas “Arodu Ceļš”. Šis arodu ceļš bija diezgan līkumains, ar tādiem šķēršļiem, kā pandēmija un citi briesmīgi pasaules notikumi, bet 8. aprīlī partneri nonākuši ceļa gala punktā – projekts ir noslēdzies.

Vairāk nekā divu gadu garumā projekta partneri īstenoja aktivitātes un pasākumus, kas tika vērsti uz keramikas, kokapstrādes, aušanas, gleznošanas arodu saglabāšanu. Labākais veids, kā saglabāt kādas prasmes, ir nodot tās jaunajai paaudzei, tāpēc projektā pārsvarā darbojās mākslas skolas, no Ludzas puses tā bija J.Soikāna Ludzas mākslas skola, kas sev par mērķi izvirzīja Latgales krucifiksu pētīšanu. Savāktā informācija tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības mājaslapā pie informācijas par šo projektu. Bērni arī tikušies ar saviem vienaudžiem gan Ludzā, gan Moletos.

Skolu pedagogiem, kā arī visiem tiem, kurus interesē kokapstrāde, Latgales krucifiksi, tika organizēti vairāki vebināri. Pandēmija pat nospēlējusi pozitīvu lomu – sakarā ar to, ka dalībnieki nevarēja tikties klātienē, šie pasākumi notika tiešsaistes režīmā, un tajos piedalījās amatnieki un mākslinieki no visas Latvijas un Lietuvas ziemeļiem un austrumiem. Visi vebināri tika ierakstīti un pieejami YouTube kanālā https://www.youtube.com/@craftways1648 . Ludzas novada pašvaldības mājaslapā tika uzkrāta informācija par projekta aktivitātēm – prezentācijas, izstrādātie materiāli – https://www.ludzasnovads.lv/lv/projekts/eni-llb-2-283-craftways . Ludzas un Moletu mākslas skolas pedagogi piedalījās Tartu Universitātes Vīlandes kultūras akadēmijas darbnīcās.

Pateicoties projektam, pasākumu organizēšanai un it īpaši praktiskajam arodu darbam partneri iegādājās darbarīkus, aprīkojumu un mēbeles, bet J.Soikāna Ludzas mākslas skolā tika pilnīgi izremontēts un aprīkots kokapstrādes kabinets, un skola varēja atsākt šī priekšmeta pasniegšanu.

“CraftWays” galapunktā projekta partneri izstrādājuši jaunu ideju “Together in Art” jeb “Kopā mākslā”, un par to, vai tas būs jauns kopīgs ceļš, kļūs zināms šī gada beigās, lai gan neatkarīgi no tā, vai jaunajam projektam tiks piešķirts finansējums, iesāktā sadarbība noteikti turpināsies.

Šo publikāciju finansē Eiropas Savienība. Par šīs informācijas saturu pilnībā ir atbildīga Ludzas novada pašvaldība, un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Projekts “CraftWays” (Nr. ENI-LLB-2-283) tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.

Rakstu sagatavoja Ludzas novada pašvaldības vecākā projektu vadītāja Viola Andruščenko

Lielāko pasākumu plāns Ludzas novadā 2024

Lielākie gaidāmie pasākumi 2024. gada: 18. maijs              Eiropas muzeju nakts Ludzas Novadpētniecības muzejā; 22. jūnijs              Lielais latgaļu tirgus

Pārgājiens “Iepazīsti Zilupi”

Ludzas novada tūrisma centrs 24.februārī aicina doties ziemas izskaņu pārgājienā iepazīt Zilupes pilsētu un šīs puses darbīgos cilvēkus.  Pārgājienu sāksim pie Zilupes dzelzceļa stacijas ar nelielu ieskatu Zilupes pilsētas vēsturē un tās