Pilsdrupu konservācija turpināsies arī nākamgad

Projekta “Rīteiropas vērtības” ietvaros maija mēnesī tika uzsākti Ludzas pilsdrupu konservācijas 2. un 3. kārtas darbi, kuru laikā norit pilsdrupu apkārtmūra fragmentu un galvenās pils pilsdrupu konservācija. Galvenais konservācijas darbu vadmotīvs – saglabāt Ludzas pilsdrupu tēlu un apjomu, nodrošinot kompleksa uzturēšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Konservācijas darbu sākuma stadijā tiek veikta nestabilu mūra fragmentu demontāža, mūra virsmu attīrīšana no erodējošām mūra atliekām ar gaisa strūklu un virsmu mehāniska attīrīšana no bioloģiskā apauguma. Tālāk tiek veikta mūra čaulas, kodola un virskārtas atjaunošana – šuvošana, izlīdzināšana, stiprināšana, piemūrējot mūra bojāto daļu, kā arī virsmu noklāšana ar hidrofobu to aizsardzībai. Lai novērstu mitruma uzkrāšanos mūrī, pēc attīrīšanas, šuvju aizpildīšanas un apstrādes, mūru horizontālajā daļā veic velēnas ieklāšanu. Līdz oktobra beigām izpildīti vairāk nekā 60%  no kopējā paredzēto darbu apjoma. Darbi tiks turpināti pavasarī, kad vidējā diennakts gaisa temperatūra būs virs +5C.

Nākamgad plānots uzsākt arī pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbus, tai skaitā izbūvēt ap 15 m augsto skatu torni  vēsturiskā akmens mūra torņa iekšējā perimetrā un gājēju tiltiņu pāri pilskalna ieplakai, savienojot Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas baznīcas teritoriju ar vietu, kur Ludzas viduslaiku mūriem vēsturiski atradās ieejas vārti.  Pilsdrupu konservācija un teritorijas labiekārtošana nodrošinās ērtāku piekļuvi objektam, tādējādi uzlabojot Ludzas kā senākās Latvijas pilsētas pievilcību.

5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Rīteiropas vērtības” (Nr. 5.5.1.0/17/I/007) mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Projekta vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze. Ludzas novada pašvaldības projekta budžets sastāda 606 573,24 eiro, no kuriem 425 000,00 eiro ERAF finansējums, 22 500,00 eiro valsts budžeta dotācija, 52 500,00 eiro pašvaldības līdzfinansējums, 106 573,24 eiro publiskās neattiecināmās izmaksas. Ludzas novada pašvaldībā veicamo projekta aktivitāšu īstenošanas termiņš – 2020.gada 31.decembris.

Informāciju sagatavoja:

projektu vadītāja

Ilona Rimša

Pārgājiens “Iepazīsti Zilupi”

Ludzas novada tūrisma centrs 24.februārī aicina doties ziemas izskaņu pārgājienā iepazīt Zilupes pilsētu un šīs puses darbīgos cilvēkus.  Pārgājienu sāksim pie Zilupes dzelzceļa stacijas ar nelielu ieskatu Zilupes pilsētas vēsturē un tās

Baudi ziemu Ziemeļlatgalē 17. un 18. februārī

Jau devīto gadu pēc kārtas Balvu un Ludzas novadu tūrisma speciālisti un uzņēmēji ir sagatavojuši brīvdienu piedāvājumu visai ģimenei “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē”, kas šogad būs norisināsies 17. un 18. februārī