Ludzas novada tūrisma centrs aicina darbā tūrisma informācijas konsultantus

Ludzas novada tūrisma centra konsultanta amata vakance

kods atbilstoši profesiju klasifikatoram 422103

Darba slodze – 1 slodze

Atalgojums – no 870 eiro

Amata mērķis – kvalitatīva ceļotāju un tūrisma uzņēmēju apkalpošana, jaunu piedāvājumu veidošana, tūrisma attīstības un Ludzas novada kā tūrisma galamērķa attīstības veicināšana

 Galvenie amata pienākumi

 1. Pārzināt Ludzas novada un Latgales tūrisma produktus un piedāvājumus. Vākt datus, apkopot un atlasīt, lietot, sekot nozares aktualitātēm, pārzināt tūrisma informācijas meklēšanas instrumentus. Veidot un uzturēt Ludzas novada tūrisma datu bāzi, tai skaitā mājas lapā www.visitludza.lv un citos portālos
 2. Tūrisma produktu un tematisko un citu tūrisma piedāvājumu un maršrutu veidošana un mārketings, sadarbība ar uzņēmējiem un iesaistītajām organizācijām, speciālistiem, pasākumu organizēšana
 3. Ludzas novada tūrisma mārketinga darbs
 4. Klientu apkalpošana gan klātienē, gan attālināti
 5. Ievērot normatīvos aktus, kas nosaka dokumentu noformēšanas un aprites kārtību Ludzas novada pašvaldībā, strādāt ar Dokumentu vadības sistēmu „Madis”, “Gvedis” un “Visvaris” pēc vajadzības, pēc tiešā vadītāja rīkojuma veikt citus ar nodaļas darbu saistītus darbus savas kompetences ietvaros un deleģēto funkciju apjomā, pārzināt un ievērot Latvijas Republikas tiesību aktus, Tūrisma likuma prasības, ilgtspējīga tūrisma attīstības principus

 Pretendentam izvirzītās prasības

 1. Izglītība – vidējā profesionālā izglītība tūrismā, augstākā izglītība tūrismā, sociālajās vai vides zinātnēs, kultūras jomā, par priekšrocību tiks uzskatīta praktiskā darba pieredze tūrisma jomā vai līdzvērtīgās darbības jomās. Zināšanas par tūrisma uzņēmējdarbības organizēšanu
 2.  Valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei un svešvalodu (angļu, vācu, citas)  valodas zināšanas profesionālajai darbībai
 3. Spēja strādāt komandā, iniciatīva un radošums, darba plānošana un organizēšana uz rezultātu patstāvīgi, sadarbība
 4. Labas komunikācijas prasmes, pieklājība, orientācija uz klientu, spēja risināt problēmsituācijas
 5. Spēja veidot plašu datu bāzi pārskatāmi un strukturēti, atlasīt nepieciešamo informāciju, pārzināt tūrisma piedāvājumu, infrastruktūru un resursus. Tai skaitā statistisko datu vākšana un apstrāde
 6. Spēja izstrādāt un realizēt tūrisma produktus atbilstoši klientu vēlmēm un vajadzībām, operēt ar informāciju, vizuāliem materiāliem, maršrutiem un citiem izejmateriāliem tūrisma mājas lapās, interaktīvajā kartēs utt.
 7. Prasmes darbā ar biroja tehnisko aprīkojumu, kā arī specializētajām programmām. Izmantot darbā jaunākās informācijas, komunikāciju tehnoloģijas un specializētās programmas, prasmes kartes lasīšanā un kartēšanā, darbam interaktīvās kartes veidošanā, maršrutu un objektu iezīmēšanā, uzturēšanā, internetvidē. Sociālo tīklu darbības pārzināšana, literāru tekstu rakstīšanas prasmes, fotografēšanas pamatiemaņas, priekšroka tiks dota pretendentam ar labām fotogrāfa prasmes. Tiks novērtētas maketu izstrādes iemaņas
 8. Vēlama B kategorijas vadītāja apliecība, priekšroka aktīva dzīvesveida pretendentiem, kas iecienījuši atpūtu dabā, ceļošanu, ar pieredzi un plašu pasaules skatījumu

Pieteikšanās termiņš – līdz 2023. gada 10. februārim.

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi [email protected] ar norādi PIETEIKUMS AMATA VAKANCEI.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju.

Tālrunis uzziņām 29467925.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ludzas novada pašvaldība informē, ka:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ludzas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālrunis: 65707400, elektroniskā pasta adrese: [email protected]

 

Eversmuižas svētki 20.jūlijs

Eversmuiža , kas atrodas skaistā vietā, gleznainās Ilžas upes krastos, viena no dažām cietokšņa tipa muižām Latvijā ,ar bagātu vēsturi, aicina ciemos nākamo sestdien, 20.jūlijā plkst. 17.00. Eversmuižas svētki tiek