Latgalē saglabā seno arodu prasmes un attīsta kulināro mantojumu un amatniecību

Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar 5 pašvaldībām Latgalē, Lietuvā un Baltkrievijā, kā arī biedrību “Latgales kulinārā mantojuma centrs” un Baltkrievijas lauku un ekotūrisma asociāciju “Адпачынак у вёсцы” īsteno projektu “Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana” (ENI-LLB-1-016) jeb BELLA CULTURE. Projekta vadošais partneris ir Krāslavas novada dome.

Projekta mērķis ir veicināt reģionālā kulinārā mantojuma un amatu prasmju saglabāšanu, tādējādi stiprinot reģionālo identitāti un piederības sajūtu, kā arī sekmējot pierobežas reģionu ekonomisko attīstību.

Ludzā projekta ietvaros jau notikušas vairākas aktivitātes – tika aizvadīts starptautisks festivāls, kurā piedalījās dalībnieki no projekta partneru teritorijām – Lietuvas un Baltkrievijas. Amatnieki un kulinārā sektora darbinieki no Latgales papildināja savas zināšanas par gastronomisko tūrismu un amatniecību, piedaloties seminārā Minskā, kā arī pieredzes apmaiņas braucienā pa Minskas un Grodņas reģioniem.

Lielu atsaucību un apmeklētāju interesi ieguva seno latgaļu arheoloģisko (7.-13.gs.) un etnogrāfisko (18.-19.gs.) tērpu kolekcija. Tika izveidots jauns tūrisma piedāvājums “Ludzas tautas tērpu stāsts”. Tautas tērpu kolekcija apskatāma Ludzas Amatnieku centrā.

2020.gads ieviesa korekcijas projekta gaitā. Plānotie festivāli, kopīgās tikšanās un mācības tika atceltas. Taču darbs neapstājās. Tika uzlabota un modernizēta Latgales kulinārā mantojuma mājaslapa www.kulinaraismantojums.lv, tika apkopotas Latgales reģiona kulinārā mantojuma receptes un izdota recepšu grāmata. Savukārt plašs informatīva rakstura materiāls par vietējiem kulinārā mantojuma un seno arodu meistariem tika apkopots drukātā izdevumā “Iepazīsti BELLA mantojumu un kultūru”. Abu izdevumu digitālās versijas apskatāmas projekta partneru tīmekļa vietnēs.

2021.gads ir pēdējais projekta īstenošanas gads, bet ne mazāk rosīgs. Latgalē ieplānotas vairākas aktivitātes. Viena no tām – seno arodu – gan amatniecības, gan kulinārijas mācību video filmēšana. Ir vesela rinda izzūdošu amatu, zināšanu un prasmju, kas būtu jādigitalizē, vai kā citādi jāsaglabā. Projekta ietvaros tiks iemūžinātas 5 Latgales, un pa 3 Lietuvas un Baltkrievijas kulinārā mantojuma sektora un dažādu arodu amatnieku meistarklases. Latgalē ar savām prasmēm dalīsies peterņu pinējs, audējas, kas strādā pēc senas tradicionālās latgaliešu “skalu deķu” tehnikas un skalu grozu pinējs. Kulinārā sektora dalībnieki dalīsies ar Latgales mājas alus brūvēšanas prasmēm pēc sentēvu receptēm un Latgales maizes tapšanas noslēpumiem.

Vēl viena šī gada aktivitāte ir mācību seminārs amatniekiem un kulinārā sektora uzņēmējiem. Vai tas notiks klātienē vai kādā no online platformām, to rādīs laiks. Vasarā plānots arī festivāls Krāslavā un Krāslavas Amatniecības centra atklāšana. Savukārt vasaras izskaņā – projekta noslēguma konference, kurā klātienē vai digitāli sapulcēsies visi iesaistītie dalībnieki, lai novērtētu paveikto un ieskicētu jaunus sadarbības apvāršņus.

Šo projektu finansē Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam. Kopējās projekta izmaksas ir 792 657,69 EUR, ES atbalsts ir 90% jeb 713 391,92 EUR. Programmas tīmekļa vietne www.eni-cbc.eu/llb.

 

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Ludzas novada pašvaldība un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informāciju sagatavoja: Anita Mortuzāne, projekta koordinatore Ludzas novadā

Lielāko pasākumu plāns Ludzas novadā 2024

Lielākie gaidāmie pasākumi 2024. gada: 18. maijs              Eiropas muzeju nakts Ludzas Novadpētniecības muzejā; 22. jūnijs              Lielais latgaļu tirgus

Pārgājiens “Iepazīsti Zilupi”

Ludzas novada tūrisma centrs 24.februārī aicina doties ziemas izskaņu pārgājienā iepazīt Zilupes pilsētu un šīs puses darbīgos cilvēkus.  Pārgājienu sāksim pie Zilupes dzelzceļa stacijas ar nelielu ieskatu Zilupes pilsētas vēsturē un tās