Izvēlies bērnam drošu vasaras nometni!

Līdz ar mācību gada noslēgšanos un vasaras sezonas tuvošanos, aktuāls kļūst jautājums par bērnu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu nometnēs. Tāpēc, izvēloties bērnu nometni, Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) aicina vecākus pievērst uzmanību ne tikai plānotajam nometnes saturam un aktivitātēm, bet arī bērna drošībai tajā.

Valsts izglītības satura centra mājaslapas www.nometnes.gov.lv sadaļā „Nometnes” –> „Nometņu karte” var iepazīties ar 2016. gadā oficiāli reģistrētājām bērnu nometnēm. Šajā vietnē var pārliecināties, vai bērnam izvēlētā vasaras nometne būs droša – vai tā atbilst visām obligātajām prasībām un ir saņēmusi nepieciešamos saskaņojumus, t.sk. Inspekcijas atzinumu par nometnes atbilstību higiēnas prasībām.

Vēršam uzmanību, ka arī vecāki paši papildus pirms līguma slēgšanas ar nometnes vadību var pārliecināties par nometnes atbilstību – iepazīties ar nometnes apkārtni, pievēršot pastiprinātu uzmanību telpu (īpaši sanitāro telpu) tīrībai, kārtībai un to nodrošinājumam (ierīces darbojas, ir tualetes papīrs), pārliecināties, ka ir iespēja nomazgāt rokas pirms ēdienreizes un pēc tualetes apmeklējuma (ierīces darbojas, ir ziepes, roku susināšanas līdzekļi), noskaidrot, vai rotaļu laukumā un sporta zonā esošās ierīces nav bojātas un ir labi nostiprinātas, vai tuvumā esošās ūdenstilpes ir norobežotas. Iesakām vecākiem arī noskaidrot, kā nepieciešamības gadījumā nometnē tiks organizēta pirmās palīdzības sniegšana un vai bērniem redzamā vietā ir izvietota informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas iespēju. Svarīgi atcerēties, ka ne ātrāk kā 10 darba dienas pirms došanās uz nometni pie ģimenes ārsta (vai pediatra) vecākiem ir jāizņem izziņa par bērna veselības stāvokli, kurā ir norādīta informācija par veiktajām potēm, pedikulozes (utainības) pārbaudi, alerģijām, hroniskām saslimšanām un speciālo medikamentu lietošanu.

2015. gadā Inspekcija izsniedza 1074 atzinumus nometņu darbības uzsākšanai, kas ir tikpat daudz, cik pērn. Kopumā Inspekcija 2015. gadā bērnu nometnēs veica 83 plānveida kontroles. No 83 plānveida kontrolēm neatbilstības normatīvo aktu prasībām tika konstatētas 23 nometnēs jeb 28% no kontrolētajām bērnu nometnēm, kas ir par 2% mazāk nekā 2014. gadā.

Papildu informāciju par bērnu nometnēm noteiktajām higiēnas prasībām var iegūt Inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā „Sabiedrības veselība” –> „Izglītības un audzināšanas iestādes un bērnu nometnes” –> „Nometnes”.

Informāciju sagatavoja: Veselības inspekcijas Vadītāja biroja preses sekretāre

Agita Antonāne sadarbībā ar Sabiedrības veselības nodaļu.

Muzeju nakts Ludzas novadā

Akcija Muzeju nakts atgriežas klātienē pēc divu gadu pauzes un 14. maijā ar plašu programmu muzeji un kultūrvietas visā Latvijā gaida savus apmeklētājus. Eiropas „Muzeju nakts” ir starptautisks muzeju pasākums,

Laivošanas sezonas atklāšana

23. aprīlī “Atpūta Ludzā” rīko laivu braucienu. Pieteikties var pa vienam, kā arī draugu kompānijas. Maksimālais cilvēku skaits 42 personas. Maršruts paredzēts arī bērniem. Līdzi ņemam savus groziņus, lai pieturā

Pārgājiens “Atklāj Zaborovjes purvu!” 30. aprīlī

Turpinot tematisko dienu tradīciju arī šogad, aicinām uz Purvu dienu 30. aprīlī. Pārgājiens “Atklāj Zaborovjes purvu!” noritēs Goliševas pagasta Zaborovjes purvā. Kopā ar dabas eksperti Renāti Kaupužu no dabas saimniecības