Izskanējis Ludzas Tautas nama pūtēju orķestra “Ludza” 70 un vairāk gadu jubilejas koncerts “Bez mums jau nevar tik un tā”

5.aprīlī Ludzas Tautas nama pūtēju orķestris “Ludza” svinēja savu 70 un vairāk gadu pastāvēšanas jubileju ar skanīgu koncerta programmu “BEZ MUMS JAU NEVAR TIK UN TĀ!”.

Kolektīvs ir Vispārējo Dziesmu un deju svētku dalībnieks, iespēju robežās piedalās valsts, reģiona un novada rīkotajos festivālos, pilsētas svētkos un dažādos koncertos. Ar katru gadu kolektīvam pievienojas jauni dalībnieki – viss iet uz priekšu un attīstās.

Šobrīd kolektīvu vada jauns un ambiciozs diriģents no Rēzeknes – Deniss Smirnovs, kas ar savu pienākumu lieliski tiek galā. Koncerta programma tik tiešām bija augstā līmenī, par to liecināja, ne vien orķestra profesionalitāte, bet arī koncerta apmeklētāju ovācijas.

Ilggadējiem kolektīva dalībniekiem  neaizmirstams ir 1979. gads, kad Ludzā, Latvijas Republikas pūtēju orķestru salidojumā, mūsu orķestris “Ludza” ieguva pirmo vietu. Par šo uzvaru jāsaka paldies diriģentam, daudzu skaņdarbu aranžētājam, nu jau aizsaulē aizgājušajam Latvijas kultūras darbiniekam Jānim Brokam.

Sveikt kolektīvu jubilejā bija ieradies arī Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, kas savā uzrunā atgādināja, ka katrs dalībnieks iegulda lielu darbu – tie ir gan koncerti, gan festivāli, mēģinājumi, kā arī  piefiksēja kādu interesantu faktu: tieši orķestra dalībnieki ir tie, kas Ludzas pilsētas svētku rītā, kamēr pārējie vēl atpūšas, veic ļoti nozīmīgu darbu – modina pilsētas iedzīvotājus.  Nesavtīgs darbs, lai iepriecinātu citus.

Ludzas novada pašvaldība orķestrim “Ludza” piešķīra Atzinības rakstu par ilggadēju mūzikas kultūras kopšanu vairāku gadu garumā. Kā arī, ar pateicībām tika apbalvoti nu jau ilggadējie orķestra dalībnieki.

Novēlam Ludzas Tautas nama orķestrim “Ludza” aizvien jaunus panākumus un neizsīkstošu enerģiju aizvien jauniem sasniegumiem!

Eversmuižas svētki 20.jūlijs

Eversmuiža , kas atrodas skaistā vietā, gleznainās Ilžas upes krastos, viena no dažām cietokšņa tipa muižām Latvijā ,ar bagātu vēsturi, aicina ciemos nākamo sestdien, 20.jūlijā plkst. 17.00. Eversmuižas svētki tiek