“Eiropa pirms Eiropas”

Ludzas bibliotēka projekta “Europe Direct Austrumlatgalē” ietvaros organizēja lekciju-ekskursiju “Eiropa pirms Eiropas”. Tās   mērķis bija  tuvāk iepazīt Kīšukalnu – vietu, kur pēc arheologu domām atradās senā Ludza.

Lielā Ludzas ezera krasti ir bijuši apdzīvoti jau no ļoti seniem laikiem, par ko liecina arheoloģijas izrakumu rezultāti. Arheoloģe  Dr. Ināra Kuniga  informēja par  dauzdiem interesantiem  faktiem, kas tika noskaidroti izrakumu rezultātā.  Kīšukalna vēsture aiziet pirmajā tūkstošgadē, pils bija labi nostiprināta un šet dzīvoja bagāta latgaļu cilts, par ko liecina atrastās vērtīgās mantas, kuras arheoloģe mums parādīja un paskaidroja to nozīmi.  LLU docente Māra Urtāne iepazīstināja ar pilskalna unikālo izvietojumu, augiem, kas ir atrodami pilskalna teritorijā, kā arī iezīmēja senās pils robežas. Bibliotēkas darbinieki   iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar  grāmatām par Kīšukalnu, kuras ir atrodamas bibliotēkas krājumos.

Informācija, kuru ieguva pasākuma dalībnieki, deva iespēju  paskatīties uz Ludzas un Eiropas vēsturi neirastā griezumā.

27. augustā Saimes galda diena lauku sētā

Izskanot vasaras tveicei un atnākot dāsnajam rudenim, kopā svinēsim Saimes galda dienu lauku sētā. 27. augustā vairākās Ludzas novada kultūrvietās gaidīs viesus, lai baudītu Latgales lauku dzīvesveidu un krāšņās tradīcijas.

Rītupes svētki ir klāt!

Jau otro gadu augusta izskaņā Kārsavā svin Rītupes svētkus. Stiprinot tradīciju, iedzīvotāji un viesi tiek aicināti uz Kārsavas pilsētas 94.gadskārtas pasākumiem visai ģimenei. Daudzveidīgā kultūras, atpūtas pasākumu un sporta programma