Apbalvoti konkursa „Ludzas novada Gada cilvēks 2016” uzvarētāji

Nominācija „Gada cilvēks 2016” piešķirta Milānai Bulei

gada_cilveks_2016_m_bule_s_rimsaTituls  „Gada cilvēks” novadā piešķirts Ludzas Novadpētniecības direktorei Milānai Bulei.  šī balva ir godam nopelnīta, jo aizejošais gads mūsu muzejam ir bijis svarīgiem notikumiem bagāts: par veiksmīgo senču rijas renovāciju un iekārtošanu saņemta Latvijas Muzeju biedrības balva „Zelta puteklis 2015”,  iekārtota vēsturiskā ekspozīcija Ludzas Lielajā sinagogā. Ekspozīcijas  pamatā ir Milānas zinātniskais pētījums par Ludzas ebreju kopienas vēsturi, kas tapis vairāku gadu laikā un ir izdots arī grāmatā „Kādreiz bija…”.

Milānas Bules vārds ir zināms vēstures pētnieku aprindās ne tikai vietējā mērogā, bet arī Polijā, Baltkrievijā, Lietuvā, kur viņa ar ziņojumiem par mūsu novada vēsturi ir uzstājusies  starptautiskajās zinātniskajās konferencēs.

Muzeju Milāna vada kopš 2011. gada , bet tajā strādāt viņa uzsāka tūlīt pēc studiju beigšanas. Milāna ir ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grādu vēsturē un sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā. Muzeja direktore ir dzimusi ludzāniete, sava novada patriote, ko viņa apliecina darbā. Protams, muzeja sasniegumi ir visa darbinieku kolektīva kopdarbs, un tas pierāda, ka iestādes vadītājs strādā sekmīgi.

Mūsu muzejs ir liela vērtība, viens no pilsētas atpazīstamākajiem objektiem, kurp ar lepnumu vedam tuvus un tālus ciemiņus, kāzu viesus, ejam kopā ar bērniem, ik reizes atrodot ekspozīcijā vai pasākumu plānā ko jaunu. Milāna Bule  godam turpina Ludzas muzeja dibinātāju un veidotāju  tradīcijas.

Pieteikumu Milānas Bules apbalvošanai ir parakstījuši  ne tikai muzeja darbinieki, bet vairāki desmiti mūsu novada iedzīvotāju. Tā ir vērtīgākā atzinība, ko cilvēks var saņemt par savu darbu.

 

Balva par mūža ieguldījumu – Jevģēnijam Slišānam

gada_cilveks_2016_j_slisans_s_rimsaPieteikumu apbalvošanai iesniedza Nirzas pagasta iedzīvotāju grupa – cilvēki, ar kuriem kopā Jevģēnijs Slišāns vairākus gadu desmitus ir strādājis padomju saimniecībā „Nirza”.

Tikpat labas atmiņas par sadarbību ir saglabājuši bijušie kolēģi no Ludzas rajona padomes, kur Slišāna kungs bija izpilddirektors vairāk nekā 15 gadus. Šajā laikā viņš sekmīgi sadarbojās ar četriem rajona padomes priekšsēdētājiem, kopā risinot saimnieciskās problēmas.

Atceroties šos darba gadus, atmiņās, kas publicētas grāmatā „Ludzas rajona padome”, J. Slišāns atceras 1999. gada sauso vasaru, kad 9 pagastos, kur dega meži un purvi, vajadzēja organizēt ugunsgrēku dzēšanu, 2005. gada janvāra vētras seku novēršanu… Un kurš gan var uzskaitīt visus ikdienas darbus.

J.Slišāns darbā bija komandas cilvēks, kurš neizcēla savus nopelnus, darbinieks, uz kuru varēja paļauties. Nirzas saimniecības attīstībā viņš savulaik ieguldījis lielu darbu, tāpēc nirzānieši joprojām atceras viņa padarīto.

 

Irēna Lipska – Gada cilvēks valsts  iestāžu un pašvaldību darbā

gada_cilveks_2016_i_lipska_s_rimsaKurš gan mūsu novadā un visā bijušajā Ludzas rajonā nepazīst Irēnu Lipsku, Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieci! Apritējuši jau 40 gadi, kopš viņa strādā „zagsā”. Simtiem ģimeņu atceras brīdi, kad Irēna vadīja viņu laulību reģistrācijas ceremoniju, izsniedza bērniem dzimšanas apliecību. Īpaši Irēna vienmēr ir gatavojusies Zelta un Sudraba kāzu svinībām. Viņa allaž  atsaucīgi un ar cieņu sagaida katru dzimtsarakstu nodaļas apmeklētāju.

Irēna ir izpētījusi vairāku dzimtu ciltskokus, sakārtojusi un pētījusi nodaļas arhīvu, kurā glabājas reģistru grāmatas jau kopš cara laikiem.

Viņa nekad nezaudē optimismu un ir atbalsts līdzcilvēkiem grūtos dzīves mirkļos. Šai sievietei piemīt patiesi apbrīnojamas darba spējas un enerģija, kas ļauj dzīvē realizēt visdažādākās idejas: viņa ir gan brīnišķīga rokdarbniece, floriste, saimniece. Savus kolēģus, paziņas viņa allaž pārsteidz ar savu izdomu, sagādājot cilvēkiem kādu patīkamu pārsteigumu (piemēram, no izlietotiem celofāna maisiņiem izaužot paklāju)  un rosinot viņus līdzdarboties.

Šovasar Irēna, studenta Ervīna Gorelova aicināta, viņa realizētā projekta ietvaros atraktīvi vadīja aušanas meistarklases Rīgā, piesaistot ļoti daudzu cilvēku uzmanību.

Par viņu tiešām var teikt: cilvēks, kas savā amatā ir īstajā vietā un apliecina to  jau vairākus gadu desmitus.

 

Par Gada cilvēku kultūrā kļuva Eleonora Obrumāne

gada_cilveks_2016_e_obrumane_s_rimsaEleonorai šis gads bijis svarīgu datumu un notikumu iezīmēts: dzīves jubileja pašai, viņas vadītajam  Bērnu un jauniešu centram, amatierteātrim  „Isnauda”.

Bet ne jau šo jubileju sakarā Eleonora bija pieteikta konkursam divās nominācijās: „Gada cilvēks izglītībā” un Gada cilvēks kultūrā”. Par viņu runā darbi.

Izcils notikums Ludzā maija beigās bija festivāls „Latvju bērni danci veda”, kad mūsu pilsēta uzņēma gandrīz piecus tūkstošus dejotāju no visas Latvijas. Tas bija liels izaicinājums BJC un visiem, kas iesaistījās festivāla rīkošanā. Eleonora uzņēmās milzīgā sarīkojuma koordinatores pienākumus. Viss izdevās. Ludzas vārds godam izskanēja mūsu valstī.

15 gadu laikā, kopš Eleonora vada amatierteātri „Isnauda”, kolektīvs no īsu skeču iestudēšanas izaudzis līdz nopietnu lugu iestudējumiem un  vairakkārt  ir izcīnījis tiesības piedalīties reģiona skatēs „Gada izrāde”. Šogad savā jubilejā režisore skatītājus iepriecināja ar A. Birbeles lugas „Koridors” izrādi, pašlaik top M. Zīles komēdijas iestudējums. Teātra kolektīvam piepulcējas arvien jauni dalībnieki.

Daudzveidīgais un interesantais koncerts BJC jubilejā apliecināja, cik radoši strādā viņas vadītais jauniešu centra pedagogu kolektīvs. Eleonora ir radoša personība, aktīva, enerģiska, vienmēr ar savu viedokli . Titulu „Gada cilvēks kultūrā” viņa ir patiešām pelnījusi.

 

Mareks Ļahnovičs – 2016. gada cilvēks savā amatā

gada_cilveks_2016_m_lahnovics_s_rimsaŠai nominācijā saņemti astoņi pieteikumi par cilvēkiem, kas pašaizliedzīgi pilda savus darba pienākumus. Starp tiem Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes priekšnieka I. Ruskuļa ieteikums apbalvot VRS Ludzas pārvaldes Pasienes robežapsardzības nodaļas priekšnieku,  majoru Mareku Ļahnoviču.

Mareka Ļahnoviča nopelnus  valsts robežas sardzē apliecina viens no augstākajiem Latvijas apbalvojumiem – Viestura ordenis, kas viņam pasniegts 2015. gadā. Ordenis piešķirts par īpašiem nopelniem un personīgo ieguldījumu LR robežsardzes stiprināšanā. Ordeņa devīze „Esiet stipri un cīnieties!” raksturo darbu robežsardzē.

Mareks Ļahnovičs  robežsardzē dienē jau 23 gadus un šai laikā ir sevi pierādījis kā augsti profesionāli sagatavots virsnieks, kura vadītā nodaļa ir sasniegusi teicamus darba rezultātus, ko raksturo šādi skaitļi: 2016. gada I pusgadā atklāti 9 valsts robežas pārkāpumi, aizturēti 33 robežpārkāpēji.  aiz sausajiem skaitļiem slēpjas reāls riskants darbs, kas mums, civiliedzīvotājiem, parasti paliek neatklāts.

Robežsarga profesija ir sabiedrībā godājama, un majors Ļahnovičs to popularizē skolās, tiekoties ar jauniešiem un stāstot par tās valstisko nozīmīgumu.

Ir gandarījums, ka pašlaik, kad tiek daudz runāts par sarežģīto ģeopolitisko situāciju, apbalvojumu saņēma Valsts robežsardzes pārstāvis un novada Valsts svētku svinībās skanēja: „Gods kalpot Latvijai!”

 

Virsārstei Guntai Kozlovai piešķirta nominācija „Gada cilvēks medicīnā”

gada_cilveks_2016_g_kozlova_s_rimsaSIA „Ludzas medicīnas centrs” apbalvošanai  ieteica vadītājas vietnieci veselības aprūpes jomā Guntu Kozlovu.

Ludzas slimnīcā viņa  strādā jau kopš 1983. gada. Toreiz viņa ieradās mūsu pilsētā kā jauna speciāliste un kļuva  par slimnīcas infekcijas nodaļas vadītāju, bija ārste infekcioniste.  Kopš 2010. gada Gunta ir ir SIA „Ludzas medicīnas centrs” virsārste , kā arī  arodslimību un arodveselības ārste.

Gunta Kozlova ar lielu entuziasmu līdzdarbojās Ludzas slimnīcas jaunā korpusa tapšanā. Ar savu mierīgo, nosvērto un ieinteresēto attieksmi pret kolēģiem, ar savu darba stilu ārste spēj saliedēt kolektīvu. Darbā viņa ir augstas raudzes profesionāls speciālists, iejūtīga un rūpīga pret pacientiem. Guntai Kozlovai piemīt augsta atbildības sajūta pret saviem pienākumiem.

Ļoti daudzi cilvēki, kuri ir bijuši ārstes Guntas Kozlovas pacienti vai arī satikušies ar viņu kā virsārsti, var apliecināt, ar savām zināšanām, iekšējo inteliģenci un apzinīgo attieksmi pret saviem pienākumiem, uzticību Ludzas slimnīcai viņa jau sen ir pelnījusi mūsu novada apbalvojumu.

 

Inga Loseviča –  Gada cilvēks izglītībā 2016

gada_cilveks_2016_i_losevica_s_rimsaPar Gada cilvēku izglītībā šogad kļuvusi pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” skolotāja Inga Loseviča.

Inga bērnudārzā strādā jau 10 gadus un ir pierādījusi sevi kā radošu, atraktīvu, profesionālu pedagogu. 2016. gads skolotājai ir bijis īpaši veiksmīgs: viņa ir piedalījusies vairāku projektu realizācijā, pieredzes apmaiņā, vadījusi vairākus bērnudārza un novada mēroga pasākumus, savu izstrādāto metodisko darbu prezentējusi II starptautiskajā pirmsskolas izglītības pedagogu konferencē.

Tomēr vissvarīgākais pedagogu darbā ir prasme atrast kopīgu valodu ar bērniem un vecākiem, motivēt un ieinteresēt mazuļus mācīties. Tas skolotājai Ingai izdodas. Viņas vadītās nodarbības ir dzīvesprieka pilnas: izziņas process notiek rotaļnodarbībās, kur katrs bērns spēj izpausties un attīstīt savas prasmes.

Kā atzīst „Pasaciņas” vadītāja Diāna Golubeva, skolotājai Ingai piemīt psiholoģiska noturība un stabilitāte, kas līdzās citām profesionālām īpašībām darbā ir ļoti svarīgas iezīmes.

Ja mazulis nāk uz bērnudārzu ar prieku, ja gaida tikšanos ar savu skolotāju, tā pedagogam ir augstākā atzinība par darbu.

To Inga ikdienā saņem, bet Gada balva izglītībā pirmsskolas skolotājai apliecina, ka sabiedrība novērtē šo darbu.

 

Ludzas novada Gada jaunietis – Edvīns Mekšs

gada_cilveks_2016_e_mekss_s_rimsaNeapšaubāmi, gada nogalē par atpazīstamāko un populārāko novada jaunieti ir kļuvis Ludzas pilsētas ģimnāzijas 10. klases skolnieks Edvīns Mekšs. Latvijas kinoteātros savu pirmizrādi piedzīvo filma „Melānijas hronika” – spēlfilma, kas dokumentāli skaudri attēlo 1941. gada jūnijā deportēto cilvēku likteņus. Kinodarbā, kura uzņemšanā piedalījušies Latvijas, Somijas, Čehijas kinoprofesionāļi, līdzās Eiropā pazīstamajai Šveices aktrisei Sabinei Timoteo nozīmīga loma ir mūsu Edvīnam.

Edvīns, kuru pirms dažiem gadiem filmas režisors Viesturs Kairišs no daudzajiem pretendentiem izvēlējās Melānijas dēla lomai, ir divu gadu laikā (2013 –2015) filmējies un izbaudījis visas kino tapšanas nianses.

Filma ir emocionāli ļoti spēcīgs darbs, tā tiks demonstrēta starptautiskos festivālos. Piedaloties šajā filmā, Edvīns jau ir ierakstījis savu vārdu un Ludzas vārdu Latvijas kino vēsturē. Tas ir notikums, kura nozīme ir ļoti svarīga ne tikai Edvīna un viņa ģimenes dzīvē, bet arī visā valstī.

Edvīns ir filmējies arī epizodiskā lomā Berlīnes kinofestivālā godalgotajā filmā „Es esmu šeit”.

Edvīns ir aktīvs jaunietis: spēlē handbolu divās komandās, dejo BJC kolektīvā „Žeperi”.

Apbalvošanai Edvīnu ieteica gan LPĢ kolektīvs, gan „Žeperu” vadītāja Sarmīte Stapule.

 

Ilona Malahova ieguva titulu „Gada cilvēks sportā”

gada_cilveks_2016_i_malahova_s_rimsaEsam jau pieraduši, ka Ludzas novada sporta slavu spodrina mūsu tradicionālie sporta veidi: handbols, vieglatlētika, svarcelšana, futbols.  Bet, izrādās, ka šajā gadā Ludzas novada vārds vairakkārt ir izskanējis dažāda mēroga zirgu rikšošanas sacensībās.  Šo sporta veidu vairāk  popularizē Ciblas pašvaldība, taču viena no veiksmīgākajām šā gada sportistēm Ilona Malahova dzīvo Isnaudas pagastā un sacensībās pārstāv Ludzas novadu.

Inese Ruskule, biedrības „Rikšotāju braucēju klubs „Pegazs” valdes priekšsēdētāja, savā pieteikumā nosauc  Ilonas   panākumus šajā gadā: četras  sacensības un godalgotas vietas Širvintas hipodromā Lietuvā, ceturtā vieta sacensībās Tallinas hipodromā un sešas sacensības Latvijā: Garkalnes novadā, Ciblas novadā, Gulbenes novadā, Dagdas novadā. Šajās sacensībās Ilona ar saviem rikšotājiem Stellu un Salamandru gandrīz vienmēr bijusi pirmā.

Sacensībās, kas 1. oktobrī notika Pušmucovā, Ilona ar zirgu Salamandra izcīnīja Latgales ceļojošo kausu, kas ir nozīmīgākā balva šajā sporta veidā Latgalē.

Par ātrāko Latvijā dzimušo rikšotāju šķirnes zirgu šogad ir kļuvusi Salamandra un Ilona Malahova ieguvusi arī  ceļojošo balvu „Dzimis Latvijā”, kas šajā gadā pasniegta pirmoreiz.

Tādi panākumi ir ilga darba rezultāts. Tas nav katram pa spēkam. tas ir sirdsdarbs, tas ir kas vairāk nekā hobijs.

 

Gada mecenāts – no Nīderlandes labdarības organizācijas

Pagājušajā gadā nominācijā „Gada mecenāts” nebija saņemts neviens pieteikums, šogad uz balvu bija tikai viens pretendents, ko konkursam pieteica Pildas pamatskolas kolektīvs, –  Hermanis Sholtens, kurš pārstāv labdarības organizāciju „Let’s  go! Wijhe!” no Nīderlandes.

Bez skaļas reklāmas Nīderlandes sadarbības partneri Pildas skolēniem šovasar sagādāja patīkamus pārsteigumus: skolā ieradās vesela komanda – 31 cilvēks – un izremontēja 4 kabinetus, divus sanitāros mezglus, uzstādīja bērnu laukumā  divas šūpoles, modernizēja mājturības kabinetu, informātikas kabinetam uzdāvināja 8 datorus. Lai to paveiktu, Nīderlandē tika savākti naudas ziedojumi – 4 285 EUR. Remontdarbu laikā radās papildu izdevumi, un par tiem viesi norēķinājās skaidrā naudā no saviem līdzekļiem.

Jau iepriekš Pildas skolēni saņēma nīderlandiešu dāvanas: sporta tērpus, sporta inventāru  un citas vajadzīgas lietas.

Pildas pamatskolas direktors Jurijs Zeļčs, raksturoja  Sholtena kungu kā ļoti vienkāršu cilvēku, kurš labdarības akcijas laikā neizcēla savus nopelnus, nelepojās par padarīto, bet ļoti atbildīgi izturējās pret saziedotās naudas lietderīgu izmantošanu.

Šī labdarības akcija var kalpot kā paraugs tam, kā ziedojumi, patiesa vēlme palīdzēt, ir reāli padarījusi Pildas skolas kolektīva dzīvi labāku.

Sholtena kungs uz balvas pasniegšanas ceremoniju nevarēja ierasties, bet, domājam, labdarības organizācijas biedriem būs prieks, ka viņu darbs nesis augļus.pildas_skola_mecenati

Lielāko pasākumu plāns Ludzas novadā 2024

Lielākie gaidāmie pasākumi 2024. gada: 18. maijs              Eiropas muzeju nakts Ludzas Novadpētniecības muzejā; 22. jūnijs              Lielais latgaļu tirgus

Pārgājiens “Iepazīsti Zilupi”

Ludzas novada tūrisma centrs 24.februārī aicina doties ziemas izskaņu pārgājienā iepazīt Zilupes pilsētu un šīs puses darbīgos cilvēkus.  Pārgājienu sāksim pie Zilupes dzelzceļa stacijas ar nelielu ieskatu Zilupes pilsētas vēsturē un tās