Aktualizēta informācija par ēdināšanas iestādēm Ludzā

Aktualizēta informācija (15.02.2021.) par ēdināšanas iestādēm, kas turpina sniegt ēdināšanas pakalpojumus līdzņemšanai.

[:]

[:]