Aicinām uz pasākumu Latvijas 2020. Gada ģeovietā – Rundānu Valna dūbē

Šogad par Latvijas Gada ģeovietu plašas ģeologu un dabas ekspertu aptaujas rezultātā tika izvēlēta Rundānu Valna dūbe, kas atrodas Latgalē, Ludzas novadā.

Gada ģeovietas nosaukums tiek piešķirts ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību Latvijas īpašajiem ģeoloģiskajiem veidojumiem, to problēmām, sniegt par tiem informāciju, rosināt vietas apzināšanu, izpēti un labiekārtošanu.

Latvijā Rundānu Valna dūbe ir īpaša kā izteiksmīgākā no beznoteces ieplakām, kādas izplatītas paugurainajā Latgales augstienes reljefā. Turklāt Valna dūbe atrodas paugura vidū un kopā ar apliecošo valni veido it kā krāteri. Dobais paugurs ir nedaudz iegarens, vairāk kā 100 m garš, ar lēzenākām ārējām, bet stāvākām iekšējām nogāzēm.

Savdabīgajiem reljefa veidojumiem uzmanību pievērsis Rundēnu ciema ceļa meistars Pēteris Berjoza 1962. gadā. Toreiz viņš ziņoja par savu atradumu Latvijas PSR Ģeoloģijas institūtam.

Ģeologi, kas ir pētījuši apkārtnes reljefu, ir vienisprātis, ka savdabīgās reljefa formas ir radušās ledāja, tā kušanas ūdeņu un sasalšanas-atkušanas procesu mijiedarbē pēdējā leduslaikmeta noslēgumā, aptuveni pirms 15 000 gadiem. Tomēr to iekšējā uzbūve līdz šim pilnībā nav noskaidrota un par izcelsmi pastāv vairākas pretrunīgas versijas.

Valna dūbes pagultnē ir izveidojies neliels purviņš, kas daļēji aizaudzis ar krūmiem. Pat vasaras vidū tā vidusdaļā saglabājas ūdens lāmas. Pētījumi liecina, ka kūdras uzkrāšanās sākusies pirms 5500-6500 gadiem, bet pirms tam pastāvējis ezers.

Teritorijai, tās dabas vērtību saglabāšanai, ir noteikts ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa statuss.

Šajā, 2020. gadā, sadarbojoties Dabas aizsardzības pārvaldei un  Ludzas novada pašvaldībai, Valna dūbei ir izveidota pieejas taka, kā arī loks tai apkārt.

Kā tradicionāli jau trīspadsmito gadu tas notiek, Gada ģeovietā tiks organizēts izglītojošs pasākums ar speciālistu piedalīšanos. Šogad tas notiek septembra nogalē, kas ir laiks, kad daļā Pasaules valstu tradicionāli atzīmē Ģeoloģiskā mantojuma dienu.

Publiskais pasākums notiks šā gada 26. septembrī, plkst. 12:00.

Programmā:

  1. Pulcēšanās pie autoceļa V517 pieejas takas sākumā. Koordinātes: x 738707; y 245477, jeb, citā koordināšu versijā, E 27° 51,470′ 56° 17,632′  Karti pulcēšanas vietas atrašanai skatīt sekojošā saitē:

https://balticmaps.eu/en/c___3101127.24-7617140.01-16/bl___cl

  1. Īsas iesaistīto pušu uzrunas.
  2. Pārgājiens speciālistu vadībā ar lekcijām un cita veida informāciju par Rundānu Valna dūbi, apkārtnes ģeoloģiju, ainavu, kā arī jautājumi un diskusijas.
  3. Informācijas stenda atklāšana
  4. Papildus interesentiem – pārbrauciens uz netālo Dongu Valna dūbi un tās apskate.

Pasākuma dalībniekiem jāievēro ar Covid-19 pandēmiju saistītie distancēšanās noteikumi. Nepieciešams laikapstākļiem un iešanai dabā atbilstošs, apģērbs un apavi.

Paredzamais kopējais pasākuma pamatdaļas norises laiks – 2 stundas.

 

Rundānu Valna dūbes kā Latvijas Gada ģeovietas 2020 izvirzīšanu atbalsta Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Ģeoloģijas nodaļas un Ģeoloģijas muzejs, Latvijas Petroglifu centrs un Ludzas novada pašvaldība.

Aicināti visi interesenti!

 

 

Informāciju sagatavoja:

Dainis Ozols, biedrība Ziemeļvidzemes Ģeoparks

Lielāko pasākumu plāns Ludzas novadā 2024

Lielākie gaidāmie pasākumi 2024. gada: 18. maijs              Eiropas muzeju nakts Ludzas Novadpētniecības muzejā; 22. jūnijs              Lielais latgaļu tirgus

Pārgājiens “Iepazīsti Zilupi”

Ludzas novada tūrisma centrs 24.februārī aicina doties ziemas izskaņu pārgājienā iepazīt Zilupes pilsētu un šīs puses darbīgos cilvēkus.  Pārgājienu sāksim pie Zilupes dzelzceļa stacijas ar nelielu ieskatu Zilupes pilsētas vēsturē un tās