7.februārī Kupišķos (Lietuvā) notika projekta Nr. ENI-LLB-1-016 BELLA CULTURE darba grupas sanāksme.

Sanāksmes laikā projekta vadītāja Laila Vilmane iepazīstināja ar jau īstenotājām aktivitātēm, ar atskaišu sagatavošanas niansēm un komunikācijas prasībām. Savukārt, projekta koordinatori no visām projekta partneru teritorijām detalizēti apsprieda plānotas aktivitātes. Liels paldies Kupišķu rajona pašvaldības projekta koordinatorei Irena Mockuvienė par ieguldītu darbu, organizējot sanāksmi!

Nākamā projekta aktivitāte ir kopīgās apmācības “Tradicionālā kulinārā mantojuma un amatniecības prasmju pielāgošana mūsdienām”, kas notiks 1. – 2. aprīlī Anīkščos (Lietuva). No Latgales reģiona plānota 40 kulinārā mantojuma pārstāvju un amatnieku dalība. Dalība ir bezmaksas.

Biedrība Latgales Kulinārā mantojuma Centrs biedri un citi Latgales ēdināšanas sektora uzņēmēji un mājražotāji, kā arī Latgales amatnieki! Jums ir lieliska iespēja piedalīties šajās apmācībās, piesakoties līdz 9.martam e-pastā [email protected] vai pie projekta koordinatores Ludzas novadā Anitas Mortuzānes pa e-pastu [email protected] .

Nogaršot Latgales, Baltkrievijas un Lietuvas kulinārā mantojuma ēdienus, piedalīties dažādās meistarklasēs un iegādāties amatnieku izstrādājumus visi interesenti varēs 16.maijā Polockā un 23.maijā Krāslavā, jo šajos datumos notiks starptautiskais kultūrvēsturiskais festivāls.
Dalībnieki no Latgales dalībai festivālos var jau sākt pieteikties! Rakstiet uz [email protected]

Pasākumi notiek Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. ENI-LLB-1-016 “Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana (BELLA CULTURE)” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Savienība.

Latvia-Lithuania-Belarus Programme

27. augustā Saimes galda diena lauku sētā

Izskanot vasaras tveicei un atnākot dāsnajam rudenim, kopā svinēsim Saimes galda dienu lauku sētā. 27. augustā vairākās Ludzas novada kultūrvietās gaidīs viesus, lai baudītu Latgales lauku dzīvesveidu un krāšņās tradīcijas.

Rītupes svētki ir klāt!

Jau otro gadu augusta izskaņā Kārsavā svin Rītupes svētkus. Stiprinot tradīciju, iedzīvotāji un viesi tiek aicināti uz Kārsavas pilsētas 94.gadskārtas pasākumiem visai ģimenei. Daudzveidīgā kultūras, atpūtas pasākumu un sporta programma