28. maijā – Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”

28. maijā Ludzā pirmoreiz notiks Tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda”. Plānots, ka svētku programmā piedalīsies 4769 dejotāji no visas Latvijas. Tie ir 253 kolektīvi no 32 novadiem un 6 mūsu valsts pilsētām.
Lai svētki noritētu organizēti un sagādātu prieku dalībniekiem un pašiem ludzāniešiem, ir vajadzīga daudzu cilvēku līdzdalība. Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs aicina pieteikties brīvprātīgos (jauniešus un pieaugušos), kas gatavi palīdzēt svētku sagatavošanā un norisē!
Pieteikties brīvprātīgo darbam pie BJC direktores Eleonoras Obrumānes – t. 29459658.

Brīvprātīgo sanāksme notiks 10. maijā plkst. 17:00 Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrā.