Sācies Amatierteātru Brīvdabas izrāžu festivāls “Vezums 2018” Ludzā

Brīvdabas izrāžu festivāls “VEZUMS 2018” Ludzā

PROGRAMMA

 1.jūnijs – festivāla ieskaņas vakars

19:00     A.Danča “Nabyušonas Putraimu cīmā”, Salnavas Tautas nama amatierteātris “Salnava” (rež. V.Kirsanova) – Ludzas Novadpētniecības muzejā

“Baznīcu nakts” pasākumi Ludzas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcā. Plkst. 18:00-23:30: izstādes, darbnīcas, prezentācijas, smilšu teātris, meditācijas, kopīga lūgšana, dziesmas un sarunas pie ugunskura

 2.jūnijs – Ludzas parkā, pilsētā, pilskalnā

09:30     Festivāla dalībnieku gājiens – no Ludzas Tautas nama

10:00     Festivāla atklāšana Ludzas parka estrādē

11:00     A.Upīts “Dzimumdienas rītā”, Suntažu amatierteātris “Sauja” (rež. D.Cauka) – Ludzas parka estrādē

11:00-13:00    Radošā darbnīca skatuves kustībā un improvizācijas teātrī (vad. L.Smildziņa) – Ludzas Tautas namā

12:00     Ā.Alunāns “Pašu audzināts”, RTU studentu teātris “Spēle” (rež. K.Logina) – Ludza parkā pie kamīna

14:15     J.Akurāters “Vecie un jaunie”, Saldus novada amatierteātris “Druva” (rež. Ļ.Kapteine) – Ludzas parka estrādē

15:30     D.Butrima “Kaislīgie rododendri”, Līvbērzes amatierteātris “Radi” (rež. D.Granāte) – Ludza parkā pie “Mīlētāju soliņa”

16:40     G.Onukrane “Ai!…”, Brīvmāksliniece no amatierteātra “Caurvējš” Sabīne Valijeva (rež.  S.Valijeva) – pie Ludzas Tautas nama

17:15     Pēc R.Bredberi stāstu motīviem “Likteņa vējš”, RTU studentu teātris “Kamertonis” (rež. L.Stančika) – pie kafejnīcas “Kristīne”

18:30     A.Putniņš “Vai vērdiņš vēl dzīvs”, Latvijas simtgadei veltīts dzejas uzvedums, Sarkaņu amatierteātris “Piņģerots” (rež. G.Apele) – Ludzas pilskalnā

19:30     V.Belševica “Burbeķīša”, Lauberes amatierteātris “Zīles” (rež. V.Kazeka) – Ludzas pilskalnā

22:00     Balle – spēlē Juris Ostrovskis un “Dvinskas muzikanti” – Ludzas parka estrādē

 3.jūnijs – Ludzas Novadpētniecības muzejā

09:40     E.Vulfs “Atskaties!”, Skultes amatierteātris (rež. L Smildziņa)

11:10     A.Brigadere “Annele”, Gailīšu pagasta Uzvaras amatierteātris (rež. U.Donerblics)

11:00-13:00    Radošā darbnīca skatuves kustībā un improvizācijas teātrī (vad. L.Smildziņa) – Ludzas Tautas namā

12:20     Skatuves runas konkurss

12:40     Radošo darbnīcu dalībnieku priekšnesums

14:00     Izbraukuma izrāde Mērdzenes Tautas namā – A.Eglītis “Pa purna tiesu”, Saldus novada amatierteātris “Druva” (rež. Ļuba Kapteine)

14:00     Ā.Alunāns “Skolotāja tupeles”, Tērvetes amatierteātris “Trīne” (rež. Dz.Zimaiša)

15:30     I.Šterns “Devītā sieva”, Carnikavas novada amatierteātris “Nagla” (rež. Z.Neimanis)

17:10     Ā.Alunāns “Pašu audzināts”, Isnaudas Tautas nama amatierteātris “Isnauda” (rež. E.Obrumāne)

18:30     Muzikālā pauze ar Ludzas novada folkloras kopām

19:00    Apbalvošana un festivāla noslēgums

Festivālu rīko Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Suprātka” un ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Pasākuma laikā notiks filmēšana un fotografēšana.

 

Būs satiksmes ierobežojumi teātru festivāla laikā

Sakarā ar Ludzā notiekošo Amatierteātru brīvdabas teātru festivālu “Vezums 2018”, tā norises nodrošināšanai būs satiksmes ierobežojumi.

2.jūnijā satiksme būs slēgta šādu ielu posmos:
plkst. 09:00–09:45 un 15:00–16:15 Stacijas ielā posmā no Raiņa ielas līdz Blaumaņa ielai,
plkst. 16:30–18:15 Baznīcas ielā posmā no 1.maija ielas līdz Tālavijas ielai un 1.maija ielā posmā no Latgales ielas līdz Baznīcas ielai.

 

Informāciju sagatavoja

Svetlana Rimša,

Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja

Pārgājiens “Iepazīsti Zilupi”

Ludzas novada tūrisma centrs 24.februārī aicina doties ziemas izskaņu pārgājienā iepazīt Zilupes pilsētu un šīs puses darbīgos cilvēkus.  Pārgājienu sāksim pie Zilupes dzelzceļa stacijas ar nelielu ieskatu Zilupes pilsētas vēsturē un tās

Baudi ziemu Ziemeļlatgalē 17. un 18. februārī

Jau devīto gadu pēc kārtas Balvu un Ludzas novadu tūrisma speciālisti un uzņēmēji ir sagatavojuši brīvdienu piedāvājumu visai ģimenei “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē”, kas šogad būs norisināsies 17. un 18. februārī