”Rundānu Valna dūbes” dabas taka

Adrese

Rundēnu pagasts, Ludzas novads

Kontakti

Valsts aizsardzībā esošas meteorītu izcelsmes bedres. Vienīgais tāda veida objekts Baltijā.

Dabas aizsardzības pārvaldes un Ludzas novada pašvaldības darbinieku sadarbības rezultātā izveidota jauna dabas taka 1,5 km garumā.

Talkas laikā izveidotā 1,5 kilometrus garā taka ved no vietējās nozīmes autoceļa V517 līdz “Rundānu Valna dūbei” un tā apļveida lokā ieskauj šo objektu. Izveidotas arī skatu vietas, no kurām paveras ainava uz dabas pieminekli.

Jaunveidotās takas sākums: https://bit.ly/Velnadobe.

——

  1. gadā ģeologu un dabas ekspertu aptaujas un balsošanas rezultātā izvēlēta par gada ģeovietu.

Velna dobe ir izteiksmīgākā no beznoteces ieplakām, kādas izplatītas paugurainajā augstienes reljefā. Turklāt Velna dobe atrodas paugura vidū un kopā ar apliecošo valni veido it kā krāteri. Dobais paugurs ir nedaudz iegarens, nepilnus 200 metrus garš, ar lēzenākām ārējām, bet stāvākām iekšējām nogāzēm.

Savdabīgajiem reljefa veidojumiem uzmanību pievērsis Rundēnu ciema ceļa meistars P. Berjoza 1962. gadā. Toreiz viņš ziņoja par savu atradumu Latvijas PSR Ģeoloģijas institūtam.

Ģeologi, kas ir pētījuši apkārtnes reljefu, ir vienisprātis, ka savdabīgās reljefa formas ir radušās ledāja, tā kušanas ūdeņu un sasalšanas – atkušanas procesu mijiedarbē pēdējā leduslaikmeta noslēgumā, aptuveni pirms 15 000 gadiem. Tomēr to izcelsme un iekšējā uzbūve līdz šim pilnībā nav noskaidrota.

Velna dobes pagultnē ir izveidojies daļēji ar krūmiem apaudzis purvelis. Pat vasaras vidū tā vidusdaļā saglabājas ūdens lāmas. Pētījumi liecina, ka kūdras uzkrāšanās sākusies pirms 5500-6500 gadiem, bet pirms tam pastāvējis ezers.

Teritorijas aizsardzībai ir izveidots ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis.

Informācijas avots .