Lielākie pasākumi Latgalē 2017. gadā

 

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas. Sekojiet informācijai!

Kulturas pasakumi Latgale 2017