Aktualizēta informācija par ēdināšanas iestādēm Ludzā

Aktualizēta informācija par ēdināšanas iestādēm, kas turpina sniegt ēdināšanas pakalpojumus līdzņemšanai.