Rundēnu “Velna bedres”

Adrese

Rundēnu pagasts, Ludzas novads

Kontakti

Valsts aizsardzībā esošas meteorītu izcelsmes bedres. Vienīgais tāda veida objekts Baltijā.

Šis objekts nav labiekārtots un to diezgan grūti atrast (līdz dziļākajai bedrei jāiet kājām pa meža taku apm. 0.5 km), tāpēc iesakam zvanīt gidei.

Pēc pieteikuma.

.