Rogaižu kapela

Adrese

Rogaiža, Pildas pagasts, Ludzas novads

Kontakti

18. gs. celtā nelielā koka kapella atrodas Rogaižu kapos un ir valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis. To cēlis Rogaižu muižas īpašnieks Ķelpšs par godu sv. Antonam. Pēc pieteikuma.