Starptautiskā konference “EuroVelo 11 Latgales posms”

Mūsu kopējā projekta “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11″realizācija tuvojas noslēgumam.  Uzaicinām jūs aktīvi piedalīties projekta konferencē  “Eurovelo 11 maršruta Latgales posms”!

Konference notiks 30. novembrī plkst. 11.00 Latgales vēstnie​cībā  Gors, Pils ielā 4, Rēzeknē un paralēli  ZOOM platform​ā.

Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/2dua62uy

Norises vieta: Latgales vēstniecība GORS (SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”) – Pils iela 4, Rēzekne, LV-4601, Latvija un Zoom platforma.
Konferences vadītājs: Eksperts Andris Klepers

Programma

10.00 – 11.00 Reģistrācija, kafija, sertifikātu pārbaude, sagatavošanās darbam
11.00- 13.00 

1.daļa

Ø  Latgales plānošanas reģiona priekšsēdētāja Sergeja Maksimova uzrunaØ  Biedrība Ludzas rajona partnerība/ vadošais projekta partneris, administratīvā vadītāja Sandra Palma /  Projekts “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11”  15 min.

Ø  Eksperte Līga Kondrāte  no LTA  Ezerzeme “Projekta pienesums velotūrismam Latgalē” 20 min.

Ø  Eksperts Andris Klepers “Velotūrisma stratēģiskā attīstība Latgalē” 60 min.

Ø  Eksperts Raitis Sijāts “ EV11 –Jaunā velotūrisma iespēja”  20 min.

13.00- 14.00  Pārtraukums, pusdienas
14.00- 16.00 

2.daļa

 

Ø  Inese Šīrava no LIAA “Velotūrisms  Latvijā un  tā nākotnes attīstības perspektīves”  20 min.Ø  Jānis Butāns,  Satiksmes Ministrijas Parlamentārais sekretārs “Jaunā Veloceļu programma” 20 min.

Ø  ECF (European Cyclists’ Federation ) direktors Ed Lancaster “EuroVelo maršruti un ECF organizācijas darbs” 20 min,

Ø  Ungārijas pārstāvis “Ungārijas EV11 velomaršruta posma  attīstība” 20 min.

Ø  Oļegs Stoļarovs, Latvijas Riteņbraucēju apvienības pārstāvis “ Latvijas Riteņbraucēju apvienības darbs velotūrisma attīstībai” 15 min.

Ø  Dace Butāne, Ekonomikas ministrijas   Departamenta direktora vietniece “ Nākošā plānošanas perioda iespējas tūrisma attīstībai” 20 min.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekts “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo 11Projekts Nr. 19-00-A019.332-000002