Ēdināšanas iestāžu darbs Ludzas pilsētā no 1.decembra