18.jūnijā 2016. jau 8 reizi Ludzas pilskalnā Lielais latgaļu tirgus un jauniešu deju kolektīvu koncerts “Sadancis Ludzā”.

Adrese

Ludzas pilskalns un pilšetas parks

Kontakti

Mājas lapa

Ludzas pilskalnā no paša rīta jau pulcēises meistari, mājražotāji , Polockas vēsturisko rekonsrtukciju tēātris, Kroma kolna senie latgaļu karavīri, zirdziņu īašnieki no Ciblas, dziedātāji un dancotāji, lai 8 reizi svinētu Lielo Latgaļu tirgu Ludzā. Šogad pasākumu krā”sņāku darīs jauniešu deju kolektīvi no visas Latvijas , dancotprieku dāvājot ari vakara koncertā Ludzas pilsētas parkā Sadancis Ludzā. Gaidīsim ciemiņus!


Par fotografēšanu publiskajos pasākumos.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām informējam, ka Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un/vai filmēšana sabiedrības informēšanas un publicitātes nolūkos.

Lai sniegtu informāciju iedzīvotājiem un nodrošinātu pašvaldības darbības caurskatāmību, informācija par pasākumu kopā ar vizuālo materiālu tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē, jebkuros plašsaziņas līdzekļos, Pašvaldības sociālo tīklu profilos.

Atrodoties pasākuma teritorijā, Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka, iespējams, tiksiet iekļauts/a vizuālajā materiālā.

Jums ir tiesības pieprasīt labot vai dzēst, (ja tas ir iespējams), fotogrāfijās un videomateriālos fiksēto jūsu dalību šajā pasākumā. Datu apstrādes termiņš – pastāvīgi.

Pārzinis personas datu apstrādei ir Ludzas novada pašvaldība, reģ.nr.  90000017453, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālrunis: 65707400, e- pasts:  [email protected]