Apskates vietas un muzeji

Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads

1800. gadā muižkungs Sokolovskis uzcēla koka kapellu, bet 1935. gadā apkārt vecajai celta jaunā pelēku betona kieģeļu ēka ar trīs […]

Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads

Lielākais no trim Vecslabadas ciemu apkļaujošajiem ezeriem ar apkārtējo ainavu. Šis krāšņais apvidus atrodas Ezernieku aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā, brīnišķīga […]

Istras pagasts, Ludzas novads

Kopš 1977. gada aizsargājamais ģeoloģiskais objekts. Šļūdoņa laika lieciniekam Plisūna ezera krastā ir iespaidīgi apmēri – 5,2 x 5,1 x […]

Opoļi, Brigu pagasts, Ludzas novads

Svētavots un tautas veidota lūgšanu vieta mežu ieskauta neliela balta lauku ceļa malā. Avota ūdenim pēc cilvēku nostāstiem piemīt dziednieciskas […]

Kazici, Rundēnu pagasts, Ludzas novads

Liels, sens baltu cilšu kultakmens. 5,3 m garš, 3,5 m plats un 1,8 m augsts. Eksistē pieņēmums, ka Bikakmens ir […]

Rogaiža, Pildas pagasts, Ludzas novads

18. gs. celtā nelielā koka kapella atrodas Rogaižu kapos un ir valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis. To cēlis Rogaižu muižas īpašnieks […]

Sūnupļava, Rundēnu pagasts, Ludzas novads

Ceļa Rundēni – Lauderi malā veidots piemiņas ansamblis 2. Pasaules kara 11 dažādu tautību varoņiem, kuri krita, aizstāvot 144. augstieni. […]

Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads

2007. g. novadpētnieka Jāņa Aļņa vadītās entuziastu grupas veidots koka tēlu ansamblis pašā Rundēnu ciema centrā. Pēc pieteikuma.

Divkši, Nirzas pagasts, Ludzas novads

10. gs. pilskalns ar izteiktu aizsardzības sistēmu un senu latgaļu cilšu kulta akmeni Nirzas ezera krastā. Pēc pieteikuma.

Rundēnu pagasts, Ludzas novads

Valsts aizsardzībā esošas meteorītu izcelsmes bedres. Vienīgais tāda veida objekts Baltijā. Dabas aizsardzības pārvaldes un Ludzas novada pašvaldības darbinieku sadarbības […]

Nirza, Ludzas novads

Ludzas un vietējo novadu teritorijā (Ciblas, Kārsavas un Zilupes) dziļākais un tīrākais ezers ar smilšu pludmaļu krastiem. Ezera krastos izveidotas […]

Isnaudas un Ņukšu pagasti, Ludzas novads

Valsts aizsardzībā esošais ezers, lielākais no savienoto ezeru grupas, bagāts zivīm un dažādām ūdensputnu sugām, īpatnējiem un aizsargājamiem augiem. Austrumu […]