Interneta piekļuves vietas

Stacijas iela 41, Ludza

Interneta lasītava piedāvā bezmaksas interneta izmantošanas iespējas, dažāda informācija CD nesējos, Wi-Fi iespējas. Maksas pakalpojumos ietilpst melnbaltā un krāsainā printēšana, […]