Starptautiskais kultūrvēstures festivāls “Sābri”

Adrese

Ludzas viduslaiku pilsdrupas

Kontakti

22. jūnijā Ludzas pilskalnā plkst. 11.00 notiks Starptautiskais kultūrvēstures festivāls “Sābri”.

Visi laipni aicināti piedalīties!

-Latgales, Lietuvas un Baltkrievijas kulinārā mantojuma ēdienu meistarklases, degustācija un mājražotāju lauku labumi

-Latgales, Lietuvas un Baltkrievijas amatnieku izstrādājumi un paraugdemonstrējumi

-Tautu tērpu parāde

-Dabas skola, vainagu pīšana u.c. radošās darbnīcas

-Rotaļas bērniem, senās cīņas un sacensības, vizināšanās ar zirgiem

-Koncerts. Uzstājas “Garataka”, “Griezes”, Malnavas kapela, pūtēju orķestris (LV), “Княжыч”, “Весялуха”, “Старое Сяло”(BY), “Valaukis” (LT)

-Nobeigumā – Saulgriežu iegriešana!

Ieeja brīva

 

Pasākumu organizē Ludzas novada pašvaldība, īstenojot projektu Nr. ENI-LLB-1-016 „Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana” (BELLA CULTURE), ko finansē Eiropas Savienība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība
This project is funded by the European Union


Par fotografēšanu publiskajos pasākumos.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām informējam, ka Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un/vai filmēšana sabiedrības informēšanas un publicitātes nolūkos.

Lai sniegtu informāciju iedzīvotājiem un nodrošinātu pašvaldības darbības caurskatāmību, informācija par pasākumu kopā ar vizuālo materiālu tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē, jebkuros plašsaziņas līdzekļos, Pašvaldības sociālo tīklu profilos.

Atrodoties pasākuma teritorijā, Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka, iespējams, tiksiet iekļauts/a vizuālajā materiālā.

Jums ir tiesības pieprasīt labot vai dzēst, (ja tas ir iespējams), fotogrāfijās un videomateriālos fiksēto jūsu dalību šajā pasākumā. Datu apstrādes termiņš – pastāvīgi.

Pārzinis personas datu apstrādei ir Ludzas novada pašvaldība, reģ.nr.  90000017453, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālrunis: 65707400, e- pasts:  [email protected]