Erudīta konkurss “BEZ ŠPIKERA – 2019”

Adrese

Stacijas iela 41, Ludza

Kontakti

Reģistrējies: https://ej.uz/bezspikera2019

NOLIKUMS:

Erudīta konkurss “BEZ ŠPIKERA – 2019”
(konkurss Ludzas novada jauniešiem)

Konkursa mērķi un uzdevumi:
• Veicināt Ludzas novada jauniešu iepazīšanos ar Latvijas bioloģiju un ģeogrāfiju.
• Veidot skolēniem prasmi diskutēt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, darboties grupā,
pieņemt kopīgus lēmumus.

Konkursa dalībnieki:

• Spēlē piedalās Ludzas novada jauniešu komandas (vecumā no 13 – 25 gadiem).
• Katrā komandā ir 5 dalībnieki
• Komandai ir savs kapteinis un nosaukums.

Konkursa norises vieta, laiks:

17. oktobrī plkst. 11:00 Ludzas Tautas namā.

Konkursa tēma un gaita:
Konkurss veltīts Latvijas ģeogrāfijas un bioloģijas padziļinātai iepazīšanai. Kopumā ir 3 spēles:
1. Spēle. Komandas rakstiski aizpilda doto testu. Par katru pareizu atbildi 1 punkts.
2. Spēle. Komandas izmantojot aplikāciju KAHOOT atbild uz jautājumiem.
3. Spēle. Katrai komandai tiek mutiski uzdoti jautājumi. Par pareizu atbildi bez atbilžu variantiem komanda saņem 2 punktus, ja izmanto atbilžu variantus, saņem 1 punktu.

Pēc iegūtajiem rezultātiem tiek noskaidrots uzvarētājs “BEZ ŠPIKERA – 2019”.

Spēlei pieteikties šeit: https://ej.uz/bezspikera2019 .
Sīkāka informācija: [email protected] vai zvanot 29389717 Arnis Krancāns


Par fotografēšanu publiskajos pasākumos.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām informējam, ka Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un/vai filmēšana sabiedrības informēšanas un publicitātes nolūkos.

Lai sniegtu informāciju iedzīvotājiem un nodrošinātu pašvaldības darbības caurskatāmību, informācija par pasākumu kopā ar vizuālo materiālu tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē, jebkuros plašsaziņas līdzekļos, Pašvaldības sociālo tīklu profilos.

Atrodoties pasākuma teritorijā, Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka, iespējams, tiksiet iekļauts/a vizuālajā materiālā.

Jums ir tiesības pieprasīt labot vai dzēst, (ja tas ir iespējams), fotogrāfijās un videomateriālos fiksēto jūsu dalību šajā pasākumā. Datu apstrādes termiņš – pastāvīgi.

Pārzinis personas datu apstrādei ir Ludzas novada pašvaldība, reģ.nr.  90000017453, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālrunis: 65707400, e- pasts:  [email protected]